Thứ 3, Ngày 07/12/2021 -

5 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Ngày đăng: 25/11/2021  21:38
Mặc định Cỡ chữ
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 30-6-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh" đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.
Trồng, chăm sóc cà phê ứng dụng công nghệ cao tại huyện Đăk Hà

 

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh, trình HĐND tỉnh thông qua triển khai thực hiện; đồng thời, cụ thể hóa việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào chỉ tiêu, nhiệm vụ tại một số kế hoạch, đề án phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thành ủy đã cụ thể hóa để triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương.

 

Sau 5 năm, giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản ứng dụng công nghệ cao đạt trên 583 tỷ đồng trong tổng số 3.400 tỷ đồng giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản toàn tỉnh (theo giá so sánh 2010), chiếm tỷ trọng 17,16% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là đạt 10-15%). Tỉnh đã thành lập và đưa vào hoạt động Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, Kon Plông có quy mô 554 ha (sản xuất hoa các loại 52 ha; sản xuất rau an toàn 190 ha; sản xuất sản xuất cây ăn quả 312 ha), đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra;  hình thành được 139 cơ sở chế biến, trong đó có 23 cơ sở chế biến nông sản quy mô vừa, còn lại là quy mô nhỏ, hộ gia đình (vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra).

 

Ngoài ra, hình thành và công nhận công nhận 02 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các huyện Kon Plông và Đăk Hà; đang tiến hành rà soát, điểu chỉnh, mở rộng vùng sản xuất rau, hoa, quả, củ xứ lạnh lên 3.000 ha; chuyển đổi 434,61 ha rừng để giao, cho thuê để thực hiện các dự án đầu tư. Hiện đã có 2 doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là Công ty TNHH MTV Việt Khang Nông và Công ty TNHH sản xuất chế biến nông lâm sản Nghĩa Phát.

 

Công ty cổ phần Đường Kon Tum hội thảo đầu bờ liên kết phát triển

vùng nguyên liệu mía trên cánh đồng lớn với người dân

 xã Ngọk Tụ, huyện Đăk Tô

 

Diện tích sản xuất nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao trong toàn tỉnh đã phát triển được gần 8.000 ha với các sản phẩm chủ yếu là cà phê, rau củ, quả.. đạt năng suất và chất lượng cao, dần được thị trường trong nước đón nhận và xuất khẩu. Diện tích đã dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp toàn tỉnh là 394 ha với 675 hộ gia đình và 02 cộng đồng dân cư tham gia, từ đó xây dựng được 07 cánh đồng lớn với 04 loại cây trồng là cà phê, mía, ngô sinh khối, lúa nước tại các huyện theo mô hình liên kết sản xuất; hình thành nhiều tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao với quy mô lớn.

 

Về chăn nuôi, toàn tỉnh hiện có 59 trang trại, hộ chăn nuôi áp dụng phương pháp nuôi chuồng kín; phát triển 30 chuỗi liên kết trong chăn nuôi; đã bố trí quỹ đất để đầu tư xây dựng Dự án chăn nuôi bò sữa và Nhà máy chế biến sữa công nghệ cao tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy với quy mô 374,67 ha, khoảng 10.000 con bò sữa, công suất chế biến sữa 150 tấn/ngày. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghệ cao đạt khoảng 40 ha, năng suất đạt bình quân khoảng 08 tấn cá/ha/vụ, sản lượng khoảng 640 tấn/năm.

 

Song song với tập trung sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng được tỉnh chú trọng và ngày càng được mở rộng trên phạm vi toàn tỉnh và cả nước. Một số doanh nghiệp đã xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài, như cà phê xuất khẩu sang một số nước như: Mỹ, Châu Âu, Singapore, Mêhicô....

Có thể khẳng định, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 30-6-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh" trên địa bàn tỉnh, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến được nâng lên.

 

Đặc biệt, đã có sự chuyển biến từ tư duy canh tác nhỏ lẻ sang dồn đổi, tích tụ đất, tổ chức lại sản xuất theo hình thức liên kết để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp. Công tác quy hoạch, bố trí đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được chú trọng. Một số tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi, các quy trình công nghệ tiên tiến đã được ứng dụng vào canh tác, chế biến sản phẩm. Kinh tế tập thể và doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp từng bước hoạt động có hiệu quả; việc thu hút, kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp đã góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Dương Nương