Thứ 4, Ngày 19/01/2022 -

UBND thành phố Kon Tum hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính và xử lý hình sự hành vi liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Ngày đăng: 06/12/2021  08:39
Mặc định Cỡ chữ
Vừa qua, ngày 03/12 Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum ban hành Công văn số 5157/UBND-VX về việc hướng dẫn xử phát vi phạm hành chính và xử lý hình sự một số hành vi liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

 

Theo đó, mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính có liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19, như sau:

 

1. Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời khi phát hiện người khác mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều này

 

Mức phạt: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

 

2. Không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm

 

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

 

3. Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A

 

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

 

4. Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A

 

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

 

5. Không khai báo hoặc khai báo không trung thực diễn biến bệnh truyền nhiễm của bản thân với thầy thuốc, nhân viên y tế

 

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

 

6. Không đăng ký theo dõi sức khỏe với trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sau khi ra viện hoặc kết thúc việc điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

 

7. Không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế khi phát hiện môi trường có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mang mầm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A

 

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng.

 

8. Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A đối tượng kiểm dịch y tế biên giới mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu

 

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

 

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế.

 

9. Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế

 

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

 

10. Che dấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch

 

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

 

11. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch

 

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

 

12. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp cấm kinh doanh, sử dụng loại thực phẩm là trung gian truyền bệnh

 

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

 

13. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng

 

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

 

14. Không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch thuộc nhóm A

 

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

 

15. Không thực hiện yêu cầu kiểm tra và xử lý y tế đối với phương tiện vận tải trước khi ra khỏi vùng có dịch trong tình trạng khẩn cấp về dịch

 

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

 

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc xử lý y tế phương tiện vận tải.

 

16. Không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch

 

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

 

17. Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, trừ các trường hợp quy định tại các điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 13 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP.

 

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

 

18. Lợi dụng dịch bệnh để định giá mua, giá bán bất hợp lý đối với thuốc, trang thiết bị y tế, nguyên liệu làm thuốc, nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh

 

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

 

Hình thức xử phạt bổ sung:

 

- Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, chứng chỉ hành nghề dược, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng;

 

- Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, chứng chỉ hành nghề dược, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trong thời hạn từ 12 tháng đến 24 tháng trong trường hợp giá trị hàng hóa vi phạm trên 50.000.000 đồng hoặc trường hợp tái phạm.

 

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hoàn trả cho người mua hoặc người bán toàn bộ số tiền chênh lệch. Trường hợp không hoàn trả được cho khách hàng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

19. Lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân

 

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

 

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm.

 

20. Lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc

 

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

 

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm.

 

21. Bán cao hơn giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân định giá

 

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

 

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trả lại cho khách hàng số tiền đã thu cao hơn giá niêm yết đối với hành vi vi phạm, trường hợp không xác định được khách hàng để trả lại thì nộp vào ngân sách nhà nước.

 

22. Người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

 

Mức xử phạt: Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 07 năm.

 

Mức phạt tiền nêu tại Mục I của Công văn này là mức phạt tiền đối với cá nhân (trừ hành vi Lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid-19; lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc).

 

Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

 

Một người vi phạm có thể bị áp dụng nhiều chế tài xử phạt hành chính khác nhau tùy thuộc mỗi hành vi vi phạm do họ thực hiện.

 

Đối với hình thức phạt tiền: Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt.

 

Văn Minh