Thứ 4, Ngày 19/01/2022 -

Thêm 03 trường hợp tái dương tính và 19 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh
Ngày đăng: 06/12/2021  16:38
Mặc định Cỡ chữ
Thêm 03 trường hợp tái dương tính và 19 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh.

Tại thông báo số 6408/TB-BCĐ ngày 06/12/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum thông báo về 03 trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 và 19 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh.

 

03 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 gồm:

 

Thứ 202 (F0-332) là A.Đ.C.Đ, sinh năm 2020, giới tính nam, địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy. A.Đ.C.Đ đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy).

 

Thứ 203 (F0-316) là Y.N, sinh năm 2003, giới tính nữ, địa chỉ: Xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum. Y.N đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).

 

Thứ 204 là Y.Y, sinh năm 1998, giới tính nữ, địa chỉ: Xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum. Y.Y đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1  (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).

 

19 trường hợp mắc COVID-19 gồm:

 

Thứ 448 là Y.G.H, sinh năm 2018, giới tính nữ, địa chỉ: Xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum.

 

Thứ 449 là A.K, sinh năm 2005, giới tính nam, địa chỉ: Xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum.

 

Thứ 450 là Y.G, sinh năm 2000, giới tính nữ, địa chỉ: Xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum.

 

Thứ 451 là A.Kh, sinh năm 2014, giới tính nam, địa chỉ: Xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum.

 

Các trường hợp mắc COVID-19 thứ 448, 449, 450, 451 là F1 của trường hợp mắc COVID-19 thứ 411 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/11/2021. Hiện nay đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).

 

Thứ 452 là N.V.P, sinh năm 1982, giới tính nam, địa chỉ: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô. N.V.P đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô).

 

Thứ 453 là N.Q.T, sinh năm 2016, giới tính nam, địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum. N.Q.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).

 

Thứ 454 là Y.M, sinh năm 2002, giới tính nữ, địa chỉ: Xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà. Y.M đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).

 

Thứ 455 là L.T.H, sinh năm 1999, giới tính nam, địa chỉ: Xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà. L.T.H đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1(xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).

 

Thứ 456 là Y.Th, sinh năm 2001, giới tính nữ, địa chỉ: Xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà.

 

Thứ 457 là L.C.Tr, sinh năm 2000, giới tính nam, địa chỉ: Xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà.

 

Thứ 458 là L.C.B, sinh năm 2020, giới tính nam, địa chỉ: Xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà.

 

Hiện các trường hợp 456, 457, 458 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).

 

Thứ 459 là N.K.N, sinh năm 1987, giới tính nữ, địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum. N.V.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).

 

Thứ 460 là H.Q.T, sinh năm 1967, giới tính nam, địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum.

 

Thứ 461 là V.T.H, sinh năm 1984, giới tính nữ, địa chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum.

 

Thứ 462 là T.H.B, sinh năm 1990, giới tính nam, địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum.

 

Qua điều tra, truy vết phát hiện trường hợp mắc COVID-19 thứ 460, 461, 462 có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 thứ 459, 463. Các trường hợp này hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).

 

Thứ 463 là B.T.N.H, sinh năm 1969, giới tính nữ, địa chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum. B.T.N.H đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).

 

Thứ 464 là N.G.L, sinh năm 1962, giới tính nam, địa chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum. N.G.L đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).

 

Thứ 465 là N.T.N, sinh năm 1990, giới tính nữ, địa chỉ: Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum. N.T.N đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).

 

Thứ 466 là H.V.Đ, sinh năm 1994, giới tính nam, địa chỉ: Xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy. H.V.Đ đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).

 

Trên đây là 03 trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 và 19 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum (trong đó, có 08 trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện tại cộng đồng là trường hợp thứ 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466).

 

Tính đến 10 giờ ngày 06/12/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 466 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 398 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 68 ca phát hiện tại cộng đồng.

 

Trần Huệ