Thứ 4, Ngày 19/01/2022 -

Tăng cường quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP
Ngày đăng: 11/01/2022  14:49
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/01, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 134/BNN-VPĐP gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu, kết nối thị trường sản phẩm OCOP và nông sản của địa phương.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, nhưng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đạt được những thành tựu và kết quả rất tích cực. Tốc độ tăng trưởng toàn ngành khoảng 2,85-2,9%, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt mức kỷ lục trên 48,6 tỷ USD, đặc biệt đến tháng 12/2021, cả nước đã có 5.401 sản phẩm OCOP của 2.944 chủ thể được đánh giá, công nhận từ 3 sao trở lên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công nhận 20 sản phẩm OCOP cấp quốc gia năm 2020.

 

Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về đẩy mạnh công tác truyền thông, giới thiệu, quảng bá và xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP cấp quốc gia; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về tích cực thực hiện các biện pháp mở rộng thị trường, đẩy mạnh phân phối và tiêu thụ trong nước, khai thác triệt để các dư địa của thị trường nội địa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số nội dung như sau:

 

1. Tăng cường quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP đã được công nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia, sản phẩm OCOP tiêu biểu và nông sản chủ lực của các địa phương. Thúc đẩy xây dựng các sự kiện giới thiệu, kết nối và phân phối sản phẩm gắn với các hình thức giỏ quà OCOP Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của từng địa phương, góp phần nâng cao hình ảnh, giá trị văn hóa, tạo điều kiện cho người tiêu dùng tiếp cận và sử dụng sản phẩm OCOP Việt Nam.

 

2. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm OCOP và nông sản chủ lực của địa phương, đặc biệt là đẩy mạnh kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường, các kênh phân phối nội địa.

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và có báo cáo gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương) trước ngày 31/3/2022 để tổng hợp.

 

                                                                                                    Trịnh Minh