Thứ 4, Ngày 19/01/2022 -

Từ ngày 14/01: Hoạt động VTHK bằng xe ô tô trở lại bình thường đối với địa bàn có dịch COVID-19 ở cấp độ 1 và 2
Ngày đăng: 13/01/2022  19:43
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 13/01/2022, Sở Giao thông vận tải có Văn bản gửi các đơn vị vận tải hành khách (VTHK), các bến xe trên địa bàn tỉnh, thông báo việc tổ chức lại khai thác VTKH bằng xe ô tô từ Kon Tum đi các tỉnh, thành phố và ngược lại kể từ ngày 14/01/2022.

 

Hoạt động VTHK bằng xe ô tô đi/đến các địa bàn có cấp độ 1 và 2 trở lại tần suất bình thường (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, đối với đi/đến địa bàn có dịch COVID-19 ở cấp độ 1, cấp độ 2, tổ chức hoạt động VTHK với tần suất bình thường. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 4 Mục II Phần 2; hành khách đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 2 Mục I Phần 2 Hướng dẫn tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ GTVT.

 

Đối với đi/đến địa bàn có dịch ở cấp độ 3, hoạt động tối đa không vượt quá 50% số chuyến theo lưu lượng đã được Sở GTVT công bố (số chuyến/tháng) và có giãn cách chỗ trên phương tiện (không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm). Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 4 Mục II Phần 2; hành khách đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 2 Mục I Phần 2 Hướng dẫn tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT.

 

Đối với đi/đến địa bàn có dịch ở cấp độ 4, tiếp tục tạm dừng hoạt động kinh doanh VTHK bằng xe ô tô; trừ các trường hợp đặc biệt được sự cho phép của cơ quan chức năng.

 

Sở GTVT yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trên tuyến có trách nhiệm xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải bảo đảm tuân thủ quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và quy định về phòng, chống dịch COVID-19; không đón, trả khách tại địa bàn công bố dịch cấp độ 4. Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải theo quy định; lập danh sách hành khách và lưu trữ tại đơn vị để phục vụ truy vết khi cần thiết.

 

Thái Ninh