Thứ 4, Ngày 19/01/2022 -

Tỉnh Kon Tum có 55 xã thuộc Danh mục vùng đặc biệt khó khăn để xác định nghỉ hưu sớm
Ngày đăng: 13/01/2022  23:00
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 15/12/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có thông Thông tư số 19/2021/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

 

Ảnh minh họa

 

Theo đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc 27 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nhà giàn DK1 để làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

 

Tỉnh Kon Tum có 55 xã của 9 huyện thuộc Danh mục trên, cụ thể: (1) Huyện Đắk Glei, gồm các xã: Đắk Plô, Đắk Man, Đắk Nhoong, Đắk Pék, Đắk Choong, Xốp, Mường Hoong, Ngọc Linh, Đắk Long, Đắk Kroong và Đắk Môn; (2) Huyện Đắk Hà, gồm các xã: Đăk Long và Đắk Pxi; (3) Huyện Đắk Tô, gồm các xã: Đắk Rơ Nga và Văn Lem; (4) Huyện Ia H'Drai, gồm các xã: Ia Dom, Ia Đal và Ia Tơi; (5) Huyện Kon Plông, gồm thị trấn Măng Đen và các xã: Hiếu, Đắk Nên, Đắk Ring, Đắk Tăng, Măng Bút, Măng Cành, Ngọc Tem, Pờ Ê; (6) Huyện Kon Rẫy, gồm các xã: Đắk Kôi, Đắk Pne và Đắk Tơ Lung; (7) Huyện Ngọc Hồi, gồm các xã: Đắk Ang, Đắk Dục, Đắk Kan, Đắk Nông, Đắk Xú, Pờ Y và Sa Loong; (8) Huyện Sa Thầy, gồm các xã: Hơ Moong, Mô Rai, Rơ Kơi, Sa Sơn, Ya Ly, Ya Tăng và Ya Xiêr; (9) HuyệnTu Mơ Rông, gồm các xã: Đắk Sao, Đắk Hà, Đắk Na, Đắk Rơ Ông, Đắk Tờ Kan, Măng Ri, Ngọk Lây, Ngọk Yêu, Tê Xăng, Tu Mơ Rông và Văn Xuôi.

 

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 30/01/2022. Các quy định tại Thông tư được áp dụng từ ngày 01/01/2021; thời gian người lao động làm việc trước ngày 01/01/2021 được căn cứ theo nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên để làm cơ sở xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

 

Đối tượng áp dụng của Thông tư gồm: Người lao động và người sử dụng lao động quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 2 của Bộ luật Lao động; Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội.

 

Thái Ninh