Thứ 4, Ngày 19/01/2022 -

Văn phòng UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022
Ngày đăng: 12/01/2022  17:30
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 12/01, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2021, gắn với tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có 70 công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng.
Quang cảnh Hội nghị

 

Trong năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với các cơ quan và địa phương trong tỉnh thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp, giúp việc cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Theo Chương trình công tác của UBND tỉnh, Văn phòng được giao tham mưu thực hiện 05 nhiệm vụ và cơ bản hoàn thành tốt các nội dung nhiệm vụ được giao.

 

Trong đó nổi bật là công tác cải cách thủ tục hành chính và công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã được triển khai đồng bộ, kịp thời. Theo kết quả được công bố vào tháng 6 năm 2021, Chỉ số cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020 của tỉnh xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố; qua đó cũng góp phần nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh năm 2020 đứng thứ 23/63 tỉnh thành.

 

Tham mưu UBND tỉnh hoàn thành việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đến nay, tổng số tích hợp cung cấp, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia 1.020 dịch vụ công trực tuyến (163 mức độ 3 và 857 mức độ 4), tỷ lệ đạt  58,05% trên tổng số thủ tục hành chính.

Ngoài ra, công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, kỷ luật kỷ cương hành chính cũng được thực hiện kịp thời, góp phần tăng hiệu quả hoạt động của Bộ máy Văn phòng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng được quan tâm thường xuyên.

 

Trong năm 2021, Văn phòng đã cử 19 công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đời sống vật chất cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được quan tâm, không ngừng được cải thiện, nâng cao. Công tác thi đua khen thưởng được thường xuyên quan tâm kịp thời. Trong năm, Văn phòng có 01 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba và 12 cá nhân được tặng Bằng khen của các cơ quan.

 

Hội nghị cũng thông qua Nghị quyết năm 2022 với nhiều chi tiêu nhiệm vụ được đặt ra: (1) 100% các chương trình, đề án, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh được chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi và tổ chức thực hiện. (2) 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh đảm bảo đúng quy trình, thủ tục được công bố và trên 80% đảm bảo thời gian quy định. (3) Phấn đấu cải thiện Chỉ số cải cách thủ tục hành chính xếp trong nhóm 16 tỉnh/thành cả nước. (4) Hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 theo kế hoạch của UBND tỉnh. (5) Xây dựng Trung tâm Dịch vụ Hành chính - Hội nghị tự chủ về chi thường xuyên 100%. (6) Tiếp tục duy trì, cải tiến và mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; xây dựng và đưa vào áp dụng ít nhất 02 quy trình mới. (7) Khắc phục, chấm dứt tình trạng chậm trễ, bỏ sót hồ sơ công việc và tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc xử lý hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Văn phòng.

 

Ngoài các chỉ tiêu về nhiệm vụ, Hội nghị cũng thông qua các chỉ tiêu thi đua năm 2022:  Phấn đấu 80% tập thể các phòng, đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến"; phấn đấu 10% các phòng, đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"; có tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; Tập thể cơ quan Văn phòng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen;  Phấn đấu trên 95% đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", trong đó có 15% đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được công nhận "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở"; có cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh";  Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu: Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu 90% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc.

 

Đồng chí Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh

phát biểu tại Hội nghị

 

Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Hội nghị đề ra./.

 

Trình Văn Duẩn