Thứ 4, Ngày 19/01/2022 -

Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển KTXH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Ngày đăng: 14/01/2022  19:50
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 14/01, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố của tỉnh về triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) tỉnh Kon Tum năm 2022. Đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị; thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh

 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh, có các đồng chí: Nguyễn Thế Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Sâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan của tỉnh và các cơ quan ngành dọc đứng chân trên địa bàn tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có lãnh đạo huyện ủy, thành ủy; HĐND và UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan đứng chân trên địa bàn huyện.

 

Tại Hội nghị đã thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về KT-XH và dự toán NSNN năm 2022 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; báo cáo kết quả triển khai xây dựng Chính quyền điện tử năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 và một số nội dung khác.

 

Năm 2021, tỉnh Kon Tum thực hiện "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển KT-XH; qua đó, tình hình KT-XH của tỉnh đã đạt được những thành tựu quan trọng, nổi bật như: 25/35 chỉ tiêu chủ yếu về KT-XH - môi trường, QP, AN đã đạt và vượt. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được duy trì tương đối ổn định.

 

Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2021 đạt 16.051 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 20.000 tỷ đồng; thu NSNN đạt 3.602 tỷ đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư. GRDP bình quân đầu người đạt 47,1 triệu đồng.

 

Lĩnh vực VH-XH được quan tâm đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên; tỷ lệ thí sinh được công nhận tốt nghiệp kỳ thi quốc gia THPT năm 2021 đạt cao. Chất lượng y tế được nâng lên; nhất là đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Các chính sách ASXH được triển khai kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 4,11% so với năm trước.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển KT-XH trong năm 2021 của tỉnh, đặc biệt là biểu dương các lực lượng trong tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 đã góp phần thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" trên địa bàn tỉnh.

 

Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành cần triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, dự toán NSNN năm 2022. Thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2022, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh; cần có giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cùng doanh nghiệp để đẩy mạnh đầu tư, giải ngân.

 

Có giải pháp quyết liệt khắc phục những hạn chế, khó khăn trong công tác xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục rà soát, chuyển đổi các loài cây trồng, vật nuôi có giá trị cao, phù hợp khí hậu của từng vùng, từng địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; có giải pháp triển khai thực hiện tốt việc trồng mới 4.000 ha rừng; giao đất giao rừng, tạo sinh kế dưới tán rừng; giải quyết tốt việc làm cho người dân trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19.

 

Đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

kết luận Hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, địa phương cần khẩn trương khắc phục những khuyết điểm của năm 2021 và tiếp tục phấn đấu, nỗ lực không ngừng để hoàn thành cao nhất các mục tiêu của kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra với tinh thần chung là “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”. Trong đó, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp then chốt trong năm 2022, cụ thể:

 

Khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm năm 2021 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ ra; nhất là trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm; quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là lâm sản, khoáng sản; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

 

Căn cứ các Chương trình hành động và Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của UBND tỉnh; các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình để thực hiện quyết liệt ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2022. Trong đó, phải xác định rõ từng nội dung công việc, nguồn lực thực hiện, thời gian hoàn thành và phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Bám sát tình hình, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy quá trình phục hồi, phát triển KT-XH; tăng thu ngân sách. Giám sát chặt chẽ các khoản chi từ NSNN; ưu tiên bố trí nguồn NSNN để tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế và thực hiện nhiệm vụ quan trọng, cấp bách khác; nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí.

 

Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Chú trọng trong việc tham mưu, đề xuất phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, vùng kinh tế động lực thành phố Kon Tum và huyện Kon Plông. Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.

 

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; kiên định thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân cùng với tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân, doanh nghiệp. Bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao chất lượng GD, ĐT, cơ cấu lại lực lượng lao động. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

 

Tăng cường CCHC; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao xếp hạng của Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số CCHC (PAR Index) của tỉnh. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nghiên cứu đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, cải tiến lề lối làm việc theo hướng sâu sát, quyết liệt hơn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, thái độ làm việc của công chức trong thực thi công vụ. Hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo thu gọn đầu mối gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

 

Tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Bảo đảm ổn định chính trị, TT ATXH; tiếp tục củng cố, giữ vững QP, AN.

 

Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương bám sát Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và tình hình thực tế để chỉ đạo, điều hành một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm và có hiệu quả. Phấn đấu năm 2022 là năm chiến thắng dịch bệnh COVID-19; kinh tế phục hồi và phát triển; xã hội trật tự và kỷ cương; QP, AN được giữ vững; Nhân dân trong tỉnh có cuộc sống bình an và hạnh phúc./.

Vũ Huệ