Thứ 4, Ngày 25/05/2022 -

Xây dựng Chương trình chào Xuân đặc sắc phục vụ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Ngày đăng: 15/01/2022  12:08
Mặc định Cỡ chữ
Đây là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 136/UBND-KGVX ngày 14/01/2022 về tổ chức đón giao thừa mừng Xuân mới Nhâm Dần 2022 trên địa bàn thành phố Kon Tum.

 

Trên cơ sở đề nghị của UBND thành phố Kon Tum và căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về phương án tổ chức Lễ hội đón giao thừa mừng Xuân mới Nhâm Dần 2022 trên địa bàn thành phố, UBND tỉnh thống nhất không tổ chức Chương trình Lễ hội đón giao thừa mừng Xuân mới Nhâm Dần 2022 và Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) như đề nghị của UBND thành phố Kon Tum.

 

UBND tỉnh giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan xây dựng chương trình chào Xuân phát trên kênh truyền hình của tỉnh, đảm bảo chất lượng, đặc sắc để Nhân dân theo dõi.

 

Cổng TTĐT tỉnh