Chủ nhật, Ngày 29/05/2022 -

Thông báo THDB số 134: 38 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh
Ngày đăng: 15/01/2022  22:26
Mặc định Cỡ chữ
Tại Thông báo số 302/TB-BCĐ ngày 15/01/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh thông tin về 38 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum.

 

 

Theo đó, có 03 trường hợp được phát hiện tại nơi cách ly, điều trị tập trung (trường hợp từ thứ 1447 đến thứ 1449), 01 trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà (trường hợp thứ 1450), 04 trường hợp từ địa phương khác về tỉnh Kon Tum (trường hợp từ thứ 1451 đến thứ 1454) và 30 trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện tại cộng đồng (trường hợp từ thứ 1455 đến 1484).

 

Thành phố Kon Tum là địa bàn có số trường hợp mắc COVID-19 cao nhất với 19 trường hợp được phát hiện tại cộng đồng (trong đó, phường Thống Nhất có 17 trường hợp); huyện Đăk Hà có 06 trường hợp (05 trường hợp được phát hiện tại cộng đồng); huyện Ngọc Hồi có 04 trường hợp (03 trường hợp được phát hiện tại cộng đồng); huyện Đăk Tô có 04 trường hợp (01 trường hợp được phát hiện tại cộng đồng); huyện Ia H’Drai có 02 trường hợp được phát hiện tại cộng đồng; huyện Tu Mơ Rông có 02 trường hợp; huyện Sa Thầy có 01 trường hợp.

 

Theo thông báo, tính đến 07 giờ ngày 15/01/2022, tỉnh Kon Tum ghi nhận 1484 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 986 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 498 ca phát hiện tại cộng đồng.

 

Thái Ninh