Thứ 4, Ngày 25/05/2022 -

Tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19
Ngày đăng: 14/01/2022  17:05
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 127/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; nhất là biện pháp 5K, nâng cao ý thức người dân và tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong nhiệm vụ phòng, chống dịch.

 

Sở Y tế tổ chức thực hiện thần tốc hơn nữa chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, đảm bảo hoàn thành tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên trong tháng 01/2022 và chiến dịch tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên trong Quý I/2022 (tổ chức từng đợt ngay sau khi nhận được vắc xin, thông báo lịch tiêm cụ thể để người dân biết tham gia đầy đủ). Tổ chức tiêm chủng an toàn, hiệu quả, khoa học và tuân thủ các quy định phòng, chống dịch theo quy định hiện hành. Tiếp tục rà soát không để bỏ sót người chưa được tiêm chủng và người chưa tiêm đủ liều vắc xin; sau khi rà soát, khẩn trương tiêm đủ liều cho người từ 12 tuổi trở lên.

 

Tổ chức các điểm tiêm chủng lưu động, bố trí tiêm tại nhà cho những người đi lại khó khăn… Lưu ý đảm bảo tiêm chủng đủ liều cho các nhóm đối tượng nguy cơ cao (người già, người có bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai).

 

Tiếp tục tập trung, huy động mọi nguồn lực cho công tác tiêm chủng; bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và vật tư tiêm chủng để triển khai công tác tiêm chủng theo đúng quy định. Đẩy mạnh việc áp dụng nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng; cập nhật thông tin về kết quả tiêm chủng, công tác sử dụng vắc xin và nhập liệu mới hàng ngày lên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo đúng tiến độ tiêm chủng của đơn vị.

 

UBND các huyện, thành phố khẩn trương, tiếp tục chỉ đạo việc rà soát các đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa tiêm đủ liều vắc xin; người đủ thời gian tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại đến điểm tiêm gần nhất để được tiêm kịp thời. Tuyên truyền, vận động và có các biện pháp phù hợp để đưa người dân đến tham gia tiêm chủng đầy đủ; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để trên địa bàn có những trường hợp không chịu tiêm hoặc chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (trừ trường hợp có chống chỉ định hoặc hoãn tiêm).

 

Chỉ đạo triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho liều nhắc lại, liều bổ sung kịp thời, nhanh chóng để duy trì hiệu quả phòng, chống dịch từ tiêm vắc xin, có kế hoạch bảo vệ tối đa các trường hợp nguy cơ cao (người già, người có bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai), đảm bảo các nhóm trường hợp này được quản lý, theo dõi, tiêm chủng đủ liều, đúng lịch và được tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất, tốt nhất ngay tại địa phương.

 

Địa phương, đơn vị nào không đủ lực lượng để tổ chức khám chữa bệnh COVID-19, tiêm chủng và nhất là lực lượng y tế cơ sở để triển khai tăng cường điều trị tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì báo cáo ngay cho cấp có thẩm quyền để tiến hành điều động lực lượng hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Tăng cường triển khai việc điều trị tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế đối với người nhiễm COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng.

 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, không chờ đợi, không lựa chọn vắc xin; tuyên truyền để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tự giác, chủ động, tích cực phòng, chống dịch COVID-19 trong toàn tỉnh và biến chủng Omicron.

 

Tuấn Tài – Phan Phượng