Chủ nhật, Ngày 29/05/2022 -

Thông báo THDB số 135: Ghi nhận 61 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh
Ngày đăng: 16/01/2022  20:07
Mặc định Cỡ chữ
Tại Thông báo số 310/TB-BCĐ ngày 16/01/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum thông tin về 61 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum (Có 32 trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện tại cộng đồng).

 

 

Huyện Đăk Glei có 03 trường hợp được phát hiện tại cộng đồng (Xã Đăk Pét 01 trường hợp và xã Đăk Môn 02 trường hợp).

 

Huyện Đăk Hà có 06 trường hợp (có 04 trường hợp phát hiện tại cộng đồng) tại địa bàn thị trấn Đăk Hà (03 trường hợp) và xã Đăk Mar (03 trường hợp).

 

Huyện Đăk Tô có 32 trường hợp (có 12 trường hợp phát hiện tại cộng đồng) tại các địa bàn: Thị trấn Đăk Tô (08 trường hợp), xã Kon Đào (03 trường hợp), xã Ngọc Tụ (01 trường hợp) và 20 trường hợp đã được cách ly, điều trị tại xã Tân Cảnh.

 

Huyện Kon Rẫy có 01 trường hợp tại xã Đăk Tờ Re đang thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện.

 

Huyện Ngọc Hồi có 03 trường hợp (có 01 trường hợp phát hiện tại cộng đồng) tại địa bàn thị trấn Plei Kần (02 trường hợp) và xã Đăk Ang (01 trường hợp).

 

Huyện Sa Thầy có 01 trường hợp tại xã Hơ Moong, đang thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện khi từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum.

 

Thành phố Kon Tum có 15 trường hợp (có 12 trường hợp phát hiện tại cộng đồng); địa bàn có các trường hợp mắc COVID-19, gồm phường: Thống Nhất, Quang Trung, Thắng Lợi, Quyết Thắng, Trường Chinh, Duy Tân và xã Đăk Blà.

 

Tính đến 07 giờ ngày 16/01/2022, tỉnh Kon Tum ghi nhận 1545 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 1015 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 530 ca phát hiện tại cộng đồng.

 

Thái Ninh