Thứ 4, Ngày 25/05/2022 -

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị phối hợp tổ chức hoạt động hàng ngày năm 2022 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam
Ngày đăng: 17/01/2022  10:44
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/01, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Văn bản số 161/BVHTTDL-LVHDL gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hoà Bình, Thái Nguyên, Nghệ An, Sơn La, Hà Giang, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Sóc Trăng đề nghị phối hợp tổ chức hoạt động hàng ngày năm 2022 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Theo đó, triển khai Kế hoạch khung số 4516/KH-BVHTTDL ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức các hoạt động năm 2022 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, để đảm bảo thực hiện hiệu quả việc huy động, tổ chức cho đồng bào dân tộc ở các địa phương tham gia hoạt động hàng ngày năm 2022 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; trên cơ sở các nội dung đã thống nhất tại Quy chế phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trong công tác phối hợp huy động đồng bào về tổ chức hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có đồng bào tham gia hoạt động hàng ngày tại Làng quan tâm, chỉ đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hoá và Thể thao; chính quyền các cấp của địa phương phối hợp với Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam một số nội dung sau:

 

1. Đối với các địa phương có nhóm đồng bào dân tộc đang tham gia hoạt động hàng ngày: Tày, Nùng (tỉnh Thái Nguyên); Dao (Tp. Hà Nội); Mông (tỉnh Hà Giang); Mường (tỉnh Hoà Bình);  Thái (tỉnh Sơn La); Khơ Mú (tỉnh Nghệ An); Tà Ôi, Cơ Tu (tỉnh Thừa Thiên Huế); Ba Na (tỉnh Gia Lai); Xơ Đăng (tỉnh Kon Tum); Ê Đê (tỉnh Đắk Lắk); Khmer (tỉnh Sóc Trăng), trên cơ sở làm việc cụ thể, đánh giá thực trạng hoạt động của từng nhóm, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố chỉ đạo Sở, ngành, các cấp chính quyền của địa phương tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý trong việc tìm kiếm, tuyển chọn nghệ nhân có chất lượng, nhất là những nhân tố trẻ có năng khiếu hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, văn nghệ, dân ca dân vũ để bổ sung, củng cố, kiện toàn nhân sự cho các nhóm còn thiếu và kịp thời bổ sung khi kết thúc hợp đồng hoạt động hàng ngày trong Quý I/2022.

 

2. Đối với các địa phương có nhóm đồng bào dân tộc nằm trongkế hoạch huy động bổ sung trong năm 2022: Raglai (tỉnh Ninh Thuận); Gia Rai (tỉnh Gia Lai); Giẻ Triêng (tỉnh Kon Tum), đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố chỉ đạo Sở, ngành, các cấp chính quyền của địa phương phối hợp xây dựng các nội dung phù hợp trong công tác tuyển chọn các nghệ nhân, đồng bào có uy tín của địa phương về tham gia hoạt động hàng ngày tại Làng theo hình thức luân phiên từ 03 đến 06 tháng hoặc lâu hơn tuỳ theo điều kiện thực tế.

 

3. Phối hợp xây dựng nội dung hoạt động hàng ngày của đồng bào các dân tộc và quan tâm cử nhân sự có chuyên môn về nghiệp vụ văn hóa hỗ trợ các nhóm đồng bào trong thời gian đầu tham gia hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

 

Trịnh Minh