Chủ nhật, Ngày 29/05/2022 -

Cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ngày 17/01/2022
Ngày đăng: 17/01/2022  21:21
Mặc định Cỡ chữ
Tại Văn bản số 326/TB-SYT ngày 17/01/2022, Sở Y tế thông báo cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum (Tính đến 00h00 ngày 17/01/2022). Cụ thể:

 

 

Cấp xã:

 

Cấp độ 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới - vùng xanh): 95/102 xã, phường, thị trấn.

 

Cấp độ 2 (nguy cơ trung bình - vùng vàng): 06/102 xã (phường Quang Trung, phường Thắng Lợi - TP. Kon Tum; thị trấn Đăk Tô, xã Diên Bình, xã Kon Đào - huyện Đăk Tô; thị trấn Măng Đen - huyện Kon Plông).

 

Cấp độ 3 (nguy cơ cao - vùng cam): 01/102 xã, phường (phường Thống Nhất - TP. Kon Tum).

 

Cấp huyện: Cấp độ 1: 10/10 huyện, thành phố.

 

Cấp tỉnh: Tỉnh Kon Tum phân loại cấp độ 1.

 

Bảng đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum, xem tại đây!

 

Thái Ninh