Thứ 4, Ngày 25/05/2022 -

Thành lập Cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phường Ngô Mây và xã Đăk Cấm
Ngày đăng: 17/01/2022  23:16
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 17/01, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phường Ngô Mây và xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum trên diện tích 62,6 ha.

Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gồm các ngành nghề hoạt động: Công nghiệp chế biến nông, lâm sản; thực phẩm, dược liệu, may mặc; các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống... Tổng mức vốn đầu tư khoảng 630 tỷ đồng.

 

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ năm 2022 đến năm 2025.

 

UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND thành phố Kon Tum, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (BQL dự án đầu tư xây dựng thành phố Kon Tum) và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện theo đúng Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ, Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật có liên quan./.

 

                                                                                    Lê Hằng – Quang Tiến