Thứ 4, Ngày 25/05/2022 -

Thông báo THDB số 137: 38 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh
Ngày đăng: 18/01/2022  20:02
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 18/01/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh có Thông báo số 363/TB-BCĐ thông tin về 38 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum.

 

 

Trong số trường hợp mắc COVID-19 thông tin trong ngày, có 02 trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà (trường hợp thứ 1606 và 1607), 02 trường hợp từ địa phương khác về tỉnh Kon Tum (trường hợp thứ 1608 và 1609) và 34 trường hợp được phát hiện tại cộng đồng (các trường hợp từ thứ 1610 đến 1643).

 

Thành phố Kon Tum là địa bàn có số ca mắc COVID-19 cao nhất với 21 trường hợp được phát hiện tại cộng đồng (Phường Thống Nhất 19 trường hợp, phường Duy Tân và xã Đăk Cấm mỗi địa bàn 01 trường hợp).

 

Huyện Đăk Tô có 10 trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện tại cộng đồng (Thị trấn Đăk Tô 07 trường hợp, xã Kon Đào 02 trường hợp và xã Đăk Trăm 01 trường hợp).

 

Huyện Ngọc Hồi có 04 trường hợp mắc COVID-19 (02 trường hợp từ địa phương khác về tỉnh và 02 trường hợp được phát hiện tại cộng đồng), tại các địa bàn: Thị trấn Plei Kần 02 trường hợp, các xã: Đăk Xú, Đăk Nông mỗi địa bàn 01 trường hợp.

 

Huyện Đăk Hà có 03 trường hợp mắc COVID-19 (có 02 trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà và 01 trường hợp được phát hiện tại cộng đồng), tại các địa bàn: Thị trấn Đăk Hà 02 trường hợp và xã Đăk La 01 trường hợp.

 

Tính đến 07 giờ ngày 18/01/2022, tỉnh Kon Tum ghi nhận 1.643 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 1.032 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 611 ca phát hiện tại cộng đồng.

 

Thái Ninh