Chủ nhật, Ngày 29/05/2022 -

Thông báo THDB số 138: Ghi nhận 74 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh
Ngày đăng: 19/01/2022  21:29
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 19/01/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh có Thông báo số 381/TB-BCĐ thông tin về 74 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum.

 

 

Theo đó, có 07 trường hợp mắc COVID-19 đang trong thời gian thực hiện cách ly tại nhà (các trường hợp từ thứ 1644 đến 1650), 01 trường hợp di chuyển từ tỉnh khác về Kon Tum (trường hợp thứ 1651) và 66 trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện tại cộng đồng (các  trường hợp từ thứ 1652 đến 1717).

 

Huyện Đăk Tô là địa phương có số trường hợp mắc cao với 33 trường hợp được phát hiện tại cộng đồng, cụ thể: Thị trấn Đăk Tô 11, xã Kon Đào 05, xã Đăk Trăm 13, xã Tân Cảnh 03 và xã Pô Kô 01 trường hợp.

 

Thành phố Kon Tum tiếp tục ghi nhận 30 trường hợp (24 trường hợp được phát hiện tại cộng đồng), tại địa bàn: Phường Duy Tân 05, phường Quang Trung 10, phường Trường Chinh 03, phường Thắng Lợi 07, phường Quyết Thắng 02; các phường: Trần Hưng Đạo, Ngô Mây và xã Đăk Cấm, mỗi địa bàn có 01 trường hợp.

 

Huyện Đăk Hà có 10 trường hợp (09 trường hợp được phát hiện tại cộng đồng), tại các địa bàn: Thị trấn Đăk Hà 02, xã Hà Mòn 05 và xã Đăk Mar 03 trường hợp.

 

Huyện Sa Thầy ghi nhận 01 trường hợp mắc COVID-19 tại xã Sa Nghĩa, đang trong thời gian thực hiện cách ly tại nhà khi di chuyển từ tỉnh khác về Kon Tum.

 

Như vậy, đến 07 giờ ngày 19/01/2022, tỉnh Kon Tum ghi nhận 1.717 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, có 1.040 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 677 ca phát hiện tại cộng đồng.

 

Thái Ninh