Chủ nhật, Ngày 29/05/2022 -

Tòa án nhân dân tỉnh tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
Ngày đăng: 21/01/2022  07:15
Mặc định Cỡ chữ
Năm 2021, trong bối cảnh cả nước ra sức thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, công chức và người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Kon Tum đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà ngành và địa phương giao.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và xảy ra liên tục nhiều đợt trong năm, nhưng lãnh đạo Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Kon Tum đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, đề ra các giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng công tác xét xử, giúp Thẩm phán Tòa án hai cấp tỉnh Kon Tum đẩy nhanh tiến độ đưa vụ án phức tạp ra xét xử kịp thời trong tình hình dịch bệnh COVID-19, bám sát nhiệm vụ công tác chuyên môn góp phần thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu công tác chuyên môn của ngành.

 

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh trao danh hiệu

“Chiến sĩ thi đua Tòa án nhân dân tỉnh” cho cán bộ, công chức ngành Tòa án

 

Ngay từ đầu năm, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum phát động phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, vì công lý”. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thi đua năm 2021 và triển khai cho 100% các tập thể trực thuộc và 100% công chức, người lao động đăng ký thi đua khen thưởng. Trong năm, việc quản lý, sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng được thực hiện đảm bảo và theo đúng chế độ, chính sách quy định của pháp luật. Hội đồng thi đua khen thưởng cơ sở Tòa án nhân dân tỉnh đã kịp thời xét, đề nghị khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xét xử các vụ án phức tạp được dư luận, xã hội quan tâm và có sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy địa phương. Đồng thời, tiến hành việc bình xét thi đua năm 2021 theo đúng trình tự, thủ tục, hồ sơ quy định.

 

Công tác tuyên truyền, xây dựng điển hình tiên tiến luôn được Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum thường xuyên chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện và các đơn vị trực thuộc bám sát nội dung chương trình công tác để làm tốt công tác tuyên truyền các hoạt động phong trào, nhất là các ngày lễ Tết, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và ngày truyền thống Tòa án nhân dân, với các hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc thù mỗi đơn vị.

 

Đội ngũ công chức trong hệ thống luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, có lập trường quan điểm rõ ràng, luôn giữ gìn và xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất cao, tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân hai cấp đã phát huy được trí tuệ tập thể, việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động phong trào thi đua luôn sát với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương đề ra.

 

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh tặng Bằng khen của Chánh án Tòa án

nhân dân tối cao cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021

 

Trên cơ sở những kết quả công tác, thành tích nổi bật trong năm 2021; căn cứ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua Tòa án nhân dân năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, trách nhiệm, chất lượng, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, vì công lý”.

 

Về nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua, Tòa án nhân dân các cấp cần tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

 

Lãnh đạo Toàn án nhân dân tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động suất xắc”

và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho các tập thể và cá nhân

 

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Tòa án nhân dân tối cao phát động; đẩy mạnh đổi mới tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, đặc biệt là tổ chức các phiên tòa trực tuyến. Tiếp tục đẩy mạnh công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ việc dân sự và khiếu kiện hành chính. Xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, đoàn kết nội bộ; tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác thông tin, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và 77 năm Ngày truyền thồng Tòa án nhân dân kết hợp với các hoạt động thi đua yêu nước; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể là nòng cốt trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua, động viên, vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia phong trào thi đua...

 

                                                                                                    Minh Huệ