Thứ 5, Ngày 19/05/2022 -

Thông báo THDB số 139: 45 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh
Ngày đăng: 21/01/2022  09:47
Mặc định Cỡ chữ
Tại Thông báo số 414/TB-BCĐ ngày 21/01/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum thông tin về 45 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh.

 

 

Trong đó, có 04 trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà (các trường hợp từ thứ 1718 đến thứ 1721), 03 trường hợp di chuyển từ địa phương khác về tỉnh Kon Tum (các trường hợp từ thứ 1722 đến thứ 1724) và 38 trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện tại cộng đồng (các trường hợp từ thứ 1725 đến thứ 1762).

 

Thành phố Kon Tum là địa bàn có số trường hợp trường hợp mắc COVID-19 cao nhất với 20 trường hợp (17 trường hợp phát hiện tại cộng đồng) tại các phường, xã: Thắng Lợi, Quang Trung, Thống Nhất, Duy Tân, Lê Lợi, Trường Chinh, Đăk Blà và Ia Chim.

 

Huyện Đăk Tô tiếp tục ghi nhận 09 trường hợp phát hiện tại cộng đồng, tại các xã: Ngọc Tụ, Đăk Rơ Nga, Pô Kô và thị trấn Đăk Tô; huyện Đăk Glei có 04 trường hợp phát hiện tại cộng đồng ở tại xã Đăk Môn.

 

Huyện Ia H'Drai có 03 trường hợp (02 trường hợp phát hiện tại cộng đồng) thuộc xã Ia Dal; huyện Sa Thầy có 02 ca cộng đồng tại xã Ya Ly và thị trấn Sa Thầy; huyện Đăk Hà có 01 ca cộng đồng tại thị trấn Đăk Hà.

 

Tính đến 07 giờ ngày 20/01/2022, tỉnh Kon Tum ghi nhận 1.762 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 1.047 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 715 ca phát hiện tại cộng đồng.

 

Thái Ninh