Thứ 4, Ngày 29/06/2022 -

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông
Ngày đăng: 18/05/2022  16:46
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1500/KH-UBND về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Lực lượng CSGT tỉnh tăng cường tuần tra trên các tuyến đường

 

Kế hoạch nhằm tiếp tục giảm tai nạn giao thông, phấn đấu giảm số thương vong do tai nạn giao thông mỗi năm từ 5% đến 10%, hướng tới năm 2030 giảm ít nhất 50% số người bị chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ so với năm 2020.

 

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, tiến tới xây dựng hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, thuận tiện, hiệu quả và thân thiện môi trường.

 

Một số nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch như: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

 

Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông nhằm áp dụng kịp thời, hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn. Lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào các quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh, huyện, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải. Quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện quy hoạch, bảo đảm việc xây dựng mới hoặc chỉnh trang các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.

 

Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; ngăn ngừa, xử lý hoạt động lấn chiếm luồng, tuyến đường thủy nội địa (nếu có).

 

Nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho phương tiện, linh kiện, vật liệu và hạ tầng để tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và lưu hành đối với phương tiện thân thiện với môi trường.

 

Tái cơ cấu vận tải, nâng cao thị phần vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị và liên tỉnh theo hướng sử dụng phương tiện đảm bảo môi trường (phương tiện dùng nhiên liệu sạch và phương tiện sử dụng động cơ điện) gắn với việc hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân trong thành phố và các thị trấn; nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện vận tải.

 

Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân, xây dựng, thực thi pháp luật, cung ứng hạ tầng, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số; vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp.

 

Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng và đảm bảo khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành giao thông vận tải, công an, y tế, bảo hiểm và các cơ quan chức năng có liên quan trong thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nghiên cứu khoa học về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

 

Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn và cứu chữa nạn nhân, khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông.

 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn, tham mưu tổ chức triển khai các quy hoạch ngành và các quy hoạch chuyên ngành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh; ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, giao thông kết nối, bảo đảm hiệu quả kết nối giữa các phương thức vận tải nhằm tái cơ cấu thị phần các lĩnh vực vận tải và thúc đẩy phát triển logistics./.

 

                                                                                        Lê Hằng - Minh Chấn