Thứ 4, Ngày 29/06/2022 -

Cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum đến ngày 23/5/2022
Ngày đăng: 23/05/2022  16:40
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 23/5/2022, Sở Y tế có Thông báo số 2372/TB-SYT cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum (Tính đến 00h00 ngày 23/5/2022).

 

 

Theo thông báo, tính đến 00h00 ngày 23/5/2022, toàn bộ 102/102 xã, phường, thị trấn của tỉnh Kon Tum thuộc vùng xanh (Cấp độ 1).

 

Đến ngày 22/5/2022, số F0 hiện đang được cách ly, điều trị tại nhà là 04 trường hợp (lũy tích số F0 điều trị tại nhà từ đầu dịch là 46.301 trường hợp, đã hoàn thành điều trị là 46.297 trường hợp); tại cơ sở thu dung, điều trị, số F0 hiện đang được điều trị 03 trường hợp (lũy tích số F0 điều trị từ đầu dịch là 3.704 trường hợp, đã hoàn thành điều trị 3.701 trường hợp).

 

Thái Ninh