Thứ 4, Ngày 29/06/2022 -

Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 4 trên địa bàn huyện Đăk Tô
Ngày đăng: 24/05/2022  16:36
Mặc định Cỡ chữ
Trong tháng 4/2022, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID 19.
Cánh đồng lớn sản xuất lúa tại xã Đăk Trăm

 

Diện tích gieo trồng cây hàng năm trên địa bàn huyện đạt 713,7 ha. Trong đó một số cây trồng chủ yếu như: Cây lúa 559,3 ha; cây Ngô 31,7 ha; rau đậu 122,7 ha... Diện tích cây lâu năm ổn định, cây trồng các loại sinh trưởng, phát triển bình thường, chưa phát hiện dịch bệnh trên cây trồng; các công trình thủy lợi đảm bảo cung cấp đủ nước tưới cho cây trồng vụ Đông xuân theo kế hoạch.

 

Hiện nay, trên địa bàn huyện có tổng đàn Trâu khoảng 1.725 con; đàn bò 4.728 con; đàn lợn 9.850 con; gia cầm các loại 75.530 con. Dịch tả lợn Châu phi còn xảy ra ở một số địa phương làm ảnh hưởng đến việc tái đàn của các hộ chăn nuôi.

 

Về công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR mùa khô 2021 – 2022, tổ chức tuần tra, truy quét tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát hiện, cung cấp thông tin, tố giác kịp thời các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Phối hợp tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm.

 

Sản xuất công nghiệp ước thực hiện 240 tỷ đồng, đạt 28,24% kế hoạch tăng 9,09% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội ước thực hiện 260 tỷ đồng, đạt 28,89% kế hoạch bằng 108,33% so với cùng kỳ. Nhìn chung, trong tháng giá cả các mặt hàng tiêu dùng tương đối ổn định; chủng loại hàng hóa phong phú, đa dạng, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn.

 

Thực hiện tốt công tác quản lý đối với các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Cụm Công nghiệp và Dịch vụ 24/4. Thực hiện tổ chức kiếm tra, rà soát tình hình sử dụng đất của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được nhà nước cho thuê đất tại Cụm công nghiệp và Dịch vụ 24/4. Xử lý nghiêm đối với các trường hợp cá nhân, Doanh nghiệp sử dụng đất không đúng mục đích sử dụng.

 

Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện từ đầu năm đến nay đạt 199.118 triệu đồng đạt 54,88% dự toán tỉnh giao và 52,70% dự toán huyện giao. Tổng chi ngân sách nhà nước thực hiện từ đầu năm đến nay đạt 94.078 triệu đồng, đạt 27,17% dự toán huyện giao. Chi cân đối ngân sách huyện 75.877 triệu đồng đạt 22,77% dự toán huyện giao.

 

Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ đối tượng chính sách và gia đình khó khăn tiếp tục được quan tâm, chú trọng; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đúng, đủ, kịp thời. Công tác giảm nghèo, bảo trợ, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

 

Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm, vi phạm pháp luật thường xảy ra trong dịp lễ góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kết hợp công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ quan, đơn vị và địa phương./.

 

                                                                                                 Lê Hằng