Thứ 4, Ngày 29/06/2022 -

Chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Ngày đăng: 24/05/2022  21:44
Mặc định Cỡ chữ
Theo tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo: Đến ngày 20/5, số lượng hồ sơ đăng ký dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh là 4.754 thí sinh (4.528 chương trình THPT, 226 chương trình GDTX). Có 569 thí sinh thi lấy kết quả chỉ để xét công nhận tốt nghiệp; 3.980 thí sinh dự thi để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH, xét tuyển cao đẳng ngành đào tạo GVMN; 205 thí sinh tự do dự thi để lấy kết quả chỉ xét tuyển ĐH, xét tuyển cao đẳng ngành đào tạo GVMN.

 

Lịch thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

 

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 07 - 08/7/2022; có một số điểm mới như: Thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp bằng Hồ sơ đăng ký dự thi; Phiếu đăng ký dự thi bao gồm đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng.

 

Về bài thi, được tổ chức thi 05 bài, gồm: 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 01 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học); 01 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT).

 

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh giáo dục THPT dự thi 04 bài thi (gồm 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn); thí sinh GDTX phải dự thi 03 bài thi (gồm 02 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 01 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn). Thí sinh GDTX có thể ĐKDT thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

 

Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, Bằng tốt nghiệp trung cấp, dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh được ĐKDT các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của 01 bài thi tổ hợp.

 

Các bài thi Toán, Ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp được thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; bài thi Ngữ văn được thi theo hình thức tự luận.

 

Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý

 

Để đánh giá việc dạy học và ôn tập thi tốt nghiệp của các cơ sở giáo dục, năng lực học tập của học sinh lớp 12 và giúp các em làm quen dạng đề thi, tiếp cận với kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thi thử Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tất cả học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh. Qua đó, thống kê tổng hợp kết quả điểm thi thử theo từng môn; sử dụng điểm thi thử, kết quả học lực của học sinh lớp 12, dự tính kết quả đỗ tốt nghiệp THPT năm học 2021-2022 của từng đơn vị.

 

Trên cơ sở đó, các đơn vị chỉ đạo các tổ chuyên môn chữa bài cho học sinh tại lớp học; phân tích, đánh giá bài thi của từng học sinh; tổ chức rà soát nội dung ôn thi của từng môn, từng lớp để kịp thời bổ sung, điều chỉnh; phối hợp với cha mẹ học sinh, tiếp tục có giải pháp hợp lý để hỗ trợ học sinh có nguy cơ không đỗ tốt nghiệp.

 

Bên cạnh đó, nhằm nắm bắt tình hình tổ chức dạy học và ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại các đơn vị, Sở GDĐT đã tổ chức kiểm tra việc ôn thi tốt nghiệp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, qua đó, kịp thời tư vấn; hỗ trợ; hướng dẫn; chỉ đạo công tác ôn tập nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo kế hoạch.

 

Thái Ninh