Thứ 4, Ngày 29/06/2022 -

Kiểm soát chặt chẽ việc cấp tín dụng và chất lượng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản
Ngày đăng: 25/05/2022  18:17
Mặc định Cỡ chữ
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Kon Tum vừa có Văn bản số 202/KTU-THNS-KSNB ngày 25/5/2022 về việc cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Trước diễn biến của thị trường bất động sản và tình hình tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản trong thời gian gần đây, để đảm bảo an toàn trong hoạt động cấp tín dụng trên địa bàn, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực  hiện  nghiêm  túc các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ngành Ngân hàng năm 2022 và các chỉ đạo về hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đặc biệt là cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản.

 

Kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả phù hợp với chỉ tiêu Hội sở chính TCTD giao. Bên cạnh đó tập trung kiểm soát chặt chẽ việc cấp tín dụng và chất lượng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là các nhu cầu về vay vốn đầu cơ bất động sản; kiểm soát mức độ tập trung tín dụng vào một số khách hàng/nhóm khách hàng lớn, các dự án có quy mô lớn, phân khúc cao cấp; thận trọng trong xem xét quyết định cấp tín dụng đối với các khoản tín dụng bất động sản tại các địa bàn xảy ra tình trạng sốt đất, các dự án tiềm ẩn mức độ rủi ro cao... Đồng thời, tập trung đầu tư nguồn vốn tín dụng vào các dự án, phương án vay vốn khả thi, đảm bảo tính pháp lý, có thanh khoản tốt, khách hàng có khả năng trả nợ vay đầy đủ và đúng hạn, đáp ứng nhu cầu thực của thị trường bất động sản; các dự án nhà ở xã hội, các dự án nhà ở thương mại giá rẻ, có hiệu quả cao, tiêu thụ tốt, đáp ứng nhu cầu thực của người dân.

 

Kiểm soát các khoản cấp tín dụng đối với khách hàng vay vốn để tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; đầu tư trái phiếu doanh nghiệp với mục đích liên quan đến kinh doanh bất động sản, đảm bảo an toàn, hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật và chủ trương, chính sách của Nhà nước.

 

Thẩm định, định giá tài sản bảo đảm đối với các tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, đặc biệt tại các địa phương, khu vực có hiện tượng sốt đất, thổi giá, trúng đấu giá đất cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm; tăng cường quản lý rủi ro đối với các khoản vay có tài sản bảo đảm liên quan đến bất động sản, tài sản là cổ phiếu, trái phiếu do các công ty kinh doanh bất động sản phát hành.

 

Rà soát đánh giá hoạt động, tình hình tài chính, khả năng trả nợ của khách hàng, trong đó đặc biệt lưu ý các khách hàng có dư nợ lớn, các khách hàng chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19; bám sát tiến độ xây dựng các dự án được tài trợ vốn, đặc biệt là việc thực hiện các cam kết trong hợp đồng mua bán đối với người mua nhà; kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay của khách hàng; phát hành, theo dõi cam kết bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai theo đúng quy định.

 

Lê Hằng