Thứ 4, Ngày 29/06/2022 -

Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh
Ngày đăng: 25/05/2022  23:01
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 25/5, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020" họp triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 61 tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc

 

Tại cuộc họp, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo - Hội Nông dân tỉnh đã thông qua dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 của tỉnh; thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo; Đề án thành lập Trung tâm Hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân tỉnh. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh ủy thông qua các nội dung trình tại cuộc họp.

 

Theo kế hoạch, trong năm 2022, Ban Chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao  nhận thức của các cấp ngành, cán bộ, đảng viên, Nhân dân và hội viên về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; các Kết luận, Công văn, Quyết định của Trung ương liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng thời kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 ở cấp huyện; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân; Chỉ đạo Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các sở, ngành thực hiện các Chương trình, Đề án của tỉnh và kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

 

Về Đề án thành lập Trung tâm Hỗ trợ nông dân là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội Nông dân tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập; chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh; có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng, trụ sở đặt tại tổ 2, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum.  Trung tâm có chức năng tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh và cải thiện điều kiện sống; phối hợp tham mưu giúp Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân trong hệ thống Hội.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban chỉ đạo Đề án 61 của tỉnh căn cứ nhiệm vụ được phân công và chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình chủ động xây dựng kế hoạch để phối hợp triển khai các nội dung theo kế hoạch. Ban Chỉ đạo Đề án 61 các huyện, thành phố căn cứ nội dung kế hoạch hoạt động của BCĐ tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế địa phương để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 61 của Ban Bí thư, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án; đồng thời hỗ trợ các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

 

Dương Nương