Thứ sáu, Ngày 02/06/2023 -

Đánh giá kết quả các Chỉ số của tỉnh năm 2021
Ngày đăng: 21/06/2022  22:21
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 21/6, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các cơ quan liên quan và các địa phương đánh giá kết quả các chỉ số: PCI, PAPI, SIPAS, PARINDEX của tỉnh năm 2021 và chỉ số DDCI đối với các sở, ban ngành và địa phương năm 2021. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ đã báo cáo rà soát, đánh giá kết quả, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS); Chỉ số cải cách hành chính tỉnh (PARINDEX) của tỉnh năm 2021 và Chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban ngành và cấp huyện (DDCI) năm 2021.

 

Theo số liệu và kết quả điều tra của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã công bố, chỉ số PCI của tỉnh Kon Tum năm 2021 đạt 58,95 điểm, đứng thứ 61/63 tỉnh, thành cả nước; thuộc nhóm xếp hạng Tương đối thấp (giảm 3,07 điểm và giảm 05 bậc so với năm 2020). So với kết quả PCI năm 2020, có 02 chỉ số thành phần tăng điểm (Tính minh bạch và Tính năng động và tiên phong của chính quyền) và 03 chỉ số thành phần tăng bậc xếp hạng trên bảng xếp hạng (Tính Minh bạch, Chi phí thời gian và Cạnh tranh bình đẳng).

 

Kết quả Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 đạt 39.89 điểm, giảm 1,73 điểm so với năm 2020, có 05/8 chỉ số thành phần nằm trong nhóm tỉnh có điểm số trung bình thấp (gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; trách nhiệm giải trình với người dân; thủ tục hành chính công; quản trị điện tử).

 

Theo kết quả công bố, Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) tỉnh Kon Tum năm 2021 đạt 82,45 điểm. Trong đó, điểm thẩm định là 54.09/60.5 điểm; điểm đánh giá tác động của cải cách hành chính đạt 28.36 điểm (gồm Chỉ số SIPAS đạt 8.63/10 điểm; khảo sát lãnh đạo quản lý đạt 16.73/23,5 điểm; tác động đến phát triển kinh tế - xã hội đạt 03/06 điểm), xếp thứ 59/63 tỉnh, thành phố (Chỉ số PARINDEX năm 2021 tỉnh Kon Tum tăng 0.11%, song thứ hạng giảm 10 bậc so với năm 2020).

 

Trong năm 2021, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh phối hợp với VCCI tiến hành khảo sát Chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Kon Tum trên nền tảng số với các chỉ số thành phần, như: Tính minh bạch, tính năng động, chi phí thời gian, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, cai trò người đứng đầu... Theo đó, điểm số DDCI không có sự chênh lệch quá lớn, trung vị của nhóm sở ban ngành là 65,17 điểm. Ba đơn vị được DN đánh giá cao nhất là Cục Thuế tỉnh, BQL các KKT tỉnh và Sở KH&ĐT với số điểm lần lượt là 70 điểm, 68,71 điểm và 67,29 điểm. Các chỉ số thành phần trong nhóm cấp huyện có điểm trung vị nằm trong khoảng từ 5,64 - 6,56 điểm.

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố đã giải trình những vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; phân tích nguyên nhân hạn chế và đề xuất các biện pháp khắc phục nhằm cải thiện các chỉ số thành phần trong thời gian tới.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp

 

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ tiếp tục hoàn thiện báo cáo rà soát, đánh giá kết quả, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến các chỉ số; yêu cầu các cơ quan được giao nhiệm vụ đầu mối triển khai các chỉ số Chỉ số PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX của tỉnh tiếp tục rà soát, phân tích, tham mưu kế hoạch khắc phục đối với những chỉ tiêu, chỉ số thành phần bị giảm điểm, mất điểm, làm giảm thứ hạng.

 

Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan, địa phương tự rà soát, đánh giá, phân tích kết quả thực hiện các chỉ số của đơn vị, xác định nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể của cá nhân, tổ chức trong triển khai nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân trong việc tiếp cận các dịch vụ công; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ được giao để góp phần cải thiện các Chỉ số PCI, PAPI, SIPAS, PARINDEX của tỉnh./.

 

Lê Hằng