Thứ 4, Ngày 29/06/2022 -

Kết quả kỳ tuyển dụng công chức năm 2022 (xét tuyển)
Ngày đăng: 22/06/2022  10:21
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 21/06/2022, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 có Thông báo số 51/TB-HĐTDCC về kết quả kỳ tuyển dụng công chức năm 2022 (xét tuyển).

 

Theo đó, công khai Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận kết quả kỳ tuyển dụng công chức năm 2022 (xét tuyển) trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon TumTrang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum.

 

Hội đồng tuyển dụng thông báo đến các đơn vị, cá nhân có liên quan biết.

 

Cổng TTĐT tỉnh