Thứ 4, Ngày 29/06/2022 -

63 học sinh của tỉnh được miễn thi tốt nghiệp THPT 2022
Ngày đăng: 22/06/2022  21:12
Mặc định Cỡ chữ
Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn số 1212/SGDĐT-QLCL&GDCN ngày 22/6/2022 gửi các Trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thông báo kết quả xét miễn thi đối với các thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

 

Theo đó, 61 thí sinh được miễn thi ngoại ngữ do có một trong các chứng chỉ được quy định (theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 35 Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

 

02 thí sinh được miễn thi tất cả các bài thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT do là người khuyết tật nặng (theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 36 Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

 

Văn bản Sở Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý thí sinh được miễn thi không phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tương ứng với các bài thi được miễn và được xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định của Quy chế thi; Việc xét tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với các thí sinh trên được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh.

 

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, toàn tỉnh có 4.751 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó, giáo dục THPT 4.523 thí sinh và giáo dục thường xuyên 228 thí sinh); có 2.649 thí sinh là nữ, 1.606 thí sinh dân tộc thiểu số và 235 thí sinh tự do. Các thí sinh tham gia thi tại 12 điểm thi với 213 phòng thi.

 

Cổng TTĐT tỉnh