Thứ 4, Ngày 29/06/2022 -

Tình hình triển khai chính sách hỗ trợ BHYT đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 23/06/2022  16:12
Mặc định Cỡ chữ
Chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân là việc làm hết sức cần thiết, nhất là đối tượng người nghèo, người dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách xã hội, thông qua đó, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Ảnh minh họa

 

Trong những năm qua, chỉ tiêu bao phủ BHYT là chỉ tiêu pháp lệnh nằm trong bộ chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh. Do đó công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện và đạt được kết quả nhất định. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT có sự tăng, giảm qua từng năm, nhất là từ tháng 7.2021 đến nay, do sự tác động của Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Tính từ năm 2019 đến hết tháng 3 năm 2022, Ngân sách Nhà nước đã đóng và hỗ trợ đóng BHYT cho người DTTS trên địa bàn tỉnh là 736.176 lượt thẻ BHYT với tổng kinh phí là 485,499 tỷ đồng.

 

Công tác phối hợp thống kê, lập danh sách và ngân sách đóng, hỗ trợ BHYT người dân tộc thiểu số đã được các sở, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương trong việc rà soát, lập danh sách tham gia BHYT theo đúng quy trình, quy định. BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế ban hành các hướng dẫn liên ngành phân bổ thẻ BHYT về các cơ sở Y tế phù hợp với điều kiện tổ chức KCB của từng cơ sở Y tế và đảm bảo quyền lợi, thuận tiện cho người thụ hưởng.

 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 24 cơ sở y tế ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, gồm 21 cơ sở khám chữa bệnh công lập và 03 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân. Các cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện đầy đủ quy định về thủ tục khám chữa bệnh, xây dựng quy trình theo hướng tinh gọn, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh. Người DTTS khi đi khám bệnh được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quỹ BHYT chi trả, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người DTTS có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh.

 

Từ năm 2019 đến tháng 3 năm 2022 đã thực hiện khám, chữa bệnh cho 706.473 lượt đối tượng là người DTTS thuộc nhóm được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng BHYT tế trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền là 331,855 tỷ đồng. Trong đó số lượt khám chữa bệnh đúng tuyến là 634.268 lượt; số lượt khám chữa bệnh thông tuyến là 71.510 lượt; số lượt khám chữa bệnh không đúng tuyến là 695 lượt.

 

Các hộ thuộc hộ nghèo và người đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế Nhà nước từ tuyến huyện trở lên được quỹ KCB cho người nghèo của tỉnh hỗ trợ với tổng số tiền là 35,225 tỷ đồng. Bên cạnh đó bếp ăn từ thiện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh hằng ngày cung cấp từ 150 - 200 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện.

 

Cùng với đó, mạng lưới y tế phát triển rộng khắp từ tỉnh xuống đến các xã, phường, thị trấn về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, trang thiết bị, danh mục kỹ thuật ngày càng được đầu tư và củng cố. Công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường góp phần giảm thời gian trong việc làm các thủ tục hồ sơ về thẻ BHYT và khám chữa bệnh BHYT, hạn chế phiền hà cho người bệnh và nhân dân. Do vậy chất lượng công tác khám chữa bệnh cho các đối tượng tham gia BHYT nói chung và các đối tượng thuộc nhóm do ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT từng bước được nâng lên, người bệnh được tiếp cận với các dịch vụ y tế thuận lợi hơn, quyền lợi được đảm bảo.

 

Minh Huệ