Thứ 4, Ngày 29/06/2022 -

Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
Ngày đăng: 23/06/2022  21:24
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 23/6, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 3860/VPCP-KTTH gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3533/BC-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 về việc báo cáo tình hình phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 5 tháng năm 2022 và kết quả của 6 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

 

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2022 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022 đối với các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

 

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất giải pháp đột phá để thúc đẩy đầu tư công, góp phần tăng trưởng và giảm chỉ số ICOR, tiết kiệm ngân sách./.

 

                                                                                                    Trịnh Minh