Thứ 5, Ngày 30/03/2023 -

Thông báo làm thủ tục dự thi, phổ biến quy chế thi và hướng dẫn một số nội dung liên quan đến thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức năm 2022
Ngày đăng: 04/08/2022  16:03
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 04/8/2022, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 ban hành Thông báo số 77/TB-HĐTDCC về việc làm thủ tục dự thi, phổ biến quy chế thi và hướng dẫn một số nội dung liên quan đến thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức năm 2022.

 

Theo đó, để chuẩn bị tốt cho buổi thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) vào ngày 07/8/2022; Hội đồng tuyển dụng công chức thông báo về thời gian tổ chức hướng dẫn các thủ tục dự thi, phổ biến quy chế (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức năm 2022, cụ thể như sau:

 

Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 06/8/2022 (thứ bảy).

 

Địa điểm: Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum, khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 

Chi tiết Thông báo xem tại đây!

Trần Huệ