Thứ 7, Ngày 09/12/2023 -

UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi và hội thao người cao tuổi năm 2022
Ngày đăng: 11/08/2022  09:56
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 11/8/2022, UBND tỉnh ban hành công văn số 2607/UBND-KGVX về việc tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi và hội thao người cao tuổi năm 2022.

 

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

 

Thống nhất chủ trương tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi và hội thao người cao tuổi năm 2022 như đề nghị của Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh.

 

Đề nghị Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Rà soát xác định số lượng đại biểu các huyện, thành phố tham dự hội thao người cao tuổi năm 2022 và thống nhất phương án, kinh phí đảm bảo đưa đón, bố trí ăn, nghỉ cho đại biểu theo quy định; lập danh sách người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, xác định mức quà tặng và nguồn kinh phí thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.

 

Trên cơ sở đó hoàn thiện, ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện theo quy định; trường hợp khó khăn, vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện. 

 

Các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh rà soát, hoàn thiện nội dung Kế hoạch và kinh phí thực hiện đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

 

Sau khi Kế hoạch được ban hành, chủ động phối hợp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan nhằm tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi và hội thao người cao tuổi năm 2022 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

 

Trần Huệ