Thứ sáu, Ngày 29/09/2023 -

Hội nghị triển khai các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 18/08/2022  17:43
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 18/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Y Ngọc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Hùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: LĐTBXH, Y Tế, BHXH tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh.

 

Tại điểm cầu cấp huyện có đại điện Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy; UBND các huyện, thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh tại huyện; Bảo hiểm xã hội, Phòng LĐTBXH; thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện và UBND các xã, phường, thị trấn.

 

Quang cảnh đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh

 

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong những năm qua, nhờ sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, nhất là ngành Y tế, cơ quan BHXH và sự đồng thuận, hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, việc thực hiện chính sách BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) BHYT trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả tích cực. Tỷ lệ bao phủ BHXH đạt 18,55%, BHTN đạt 11,77%, BHYT đạt 90,58%. Chính sách BHYT cho hộ nghèo, người dân sống ở vùng KT-XH khó khăn, đối tượng chính sách, trẻ em dưới 06 tuổi được triển khai hiệu quả. Chất lượng khám chữa bệnh cho các đối tượng tham gia BHYT được nâng lên. Công tác giải quyết và chi trả các chế độ cơ bản kịp thời, đúng quy định, ngày càng thuận tiện hơn cho người tham gia. Đến tháng 7/2022, trên địa bàn tỉnh đã giải quyết cho 7.939 lượt người hưởng chế độ BHXH, BHTN, 460.591 lượt người khám chữa bệnh bằng BHYT.

 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố đã tham luận, thảo luận về công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT; công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT tự đóng,…trao đổi những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện và đề xuất giải pháp thực hiện.

 

Đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức về vai trò của BHXH, BHTN, BHYT, xem đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần thực hiện chính sách an sinh, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội. Trong đó, tập trung triển khai quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp như:

 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh về thực hiện chính sách BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trong đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, người sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân tích cực tham gia và thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT.

 

Đưa chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT vào chương trình, kế hoạch hằng năm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp để tập trung triển khai thực hiện. Tăng cường công tác xã hội hóa, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp mua (tặng) thẻ BHYT cho người dân, HSSV DTTS, nhất là người dân tại các xã còn nhiều khó khăn nhưng không được ngân sách hỗ trợ theo quy định của pháp luật…

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kon Tum tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để BHXH tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; bên cạnh đó đồng chí yêu cầu BHXH tỉnh tích cực, chủ động hơn nữa, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương của tỉnh trong tham mưu tổ chức thực hiện các chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Lê Hùng Sơn - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

phát biểu tại Hội nghị

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Y Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị BHXH tỉnh tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đến người dân; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, đơn giản hóa TTHC trong việc cấp sổ BHXH, xác nhận thời gian cho người tham gia BHXH, BHTN…đảm bảo giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người dân kịp thời, đúng quy định.

 

Đồng chí Y Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Đồng chí đề nghị Sở LĐTBXH phối hợp với BHXH và các đơn vị liên quan nghiên cứu giải pháp cụ thể, phù hợp nhằm phát triển đối tượng tham gia khối doanh nghiệp; có biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân trốn đóng, nợ đọng BHYT.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với BHXH chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm học 2022 - 2023 và những năm tiếp theo để tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT.

 

UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo rà soát danh sách người tham gia BHYT, BHXH tự nguyện giảm, trên cơ sở đó giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cấp ủy, UBND cấp xã, các ngành đoàn thể tăng cường các giải pháp tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, đảm bảo đạt chỉ tiêu giao hàng năm./.

 

Vũ Huệ