Thứ hai, Ngày 03/10/2022 -

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông và Ngọc Hồi
Ngày đăng: 19/09/2022  19:38
Mặc định Cỡ chữ
Trong 3 giờ qua (từ 15 giờ đến 17 giờ), ở trên địa bàn Xã Pờ Ê (huyện Kon Plông), Xã Đăk Na, Xã Đăk Rơ Ông (huyện Tu Mơ Rông), Xã Plei Kần (huyện Ngọc Hồi), tỉnh Kon Tum đã có mưa, lượng mưa lũy tích đạt từ 30 - 50mm.

 

Trong 3 giờ qua (từ 15 giờ đến 17 giờ), ở trên địa bàn Xã Pờ Ê (huyện Kon Plông), Xã Đăk Na, Xã Đăk Rơ Ông (huyện Tu Mơ Rông), Xã Plei Kần (huyện Ngọc Hồi), tỉnh Kon Tum đã có mưa, lượng mưa lũy tích đạt từ 30 - 50mm.

 

Dự báo, trong 3 - 6 giờ tới, ở các khu vực nêu trên còn tiếp tục có mưa, lượng mưa có khả năng đạt thêm từ 20 - 60mm.

 

Cảnh báo: Trong 3 - 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét ở các suối nhỏ và sạt lở đất ở những nơi đất dốc, ngập úng cục bộ ở khu vực trũng thấp:

 

Huyện Kon Plông:

 

Nguy cơ lũ quét

Nguy cơ sạt lở đất

Pờ Ê

Rất cao

Rất cao

Ngọc Tem

Cao

Cao

Măng Bút

Cao

Cao

Hiếu

Cao

Rất cao

Đăk Nên

Cao

Cao

Đăk Ring

Cao

Cao

Đăk Tăng

Trung bình

Cao

Măng Cành

Trung bình

Trung bình

TT.Măng Đen

Thấp

Trung bình

 

Tu Mơ Rông

 

Nguy cơ lũ quét

Nguy cơ sạt lở đất

Đăk Na

          Rất cao

Rất cao

Ngọk Lây

Cao

Cao

Đắk Rơ Ông

Rất cao

Rất cao

Đắk Tờ Kan

Cao

Cao

Tu Mơ Rông

Cao

Cao

Ngọc Yêu

Cao

Rất cao

Tê Xăng

Cao

Cao

Văn Xuôi

Cao

Cao

Đắk Sao

Trung bình

Trung bình

Măng Ri

Trung bình

Trung bình

 

Huyện  Ngọc Hồi

 

Xã/Thị trấn

Nguy cơ lũ quét

Nguy cơ sạt lở đất

TT Plei Kần

Thấp

Trung bình

Đăk Ang

Trung bình

Trung bình

Đăk Dục

Cao

Cao

Đăk Kan

Trung bình

Trung bình

Đăk Nông

Cao

Cao

Đăk Xú

Trung bình

Trung bình

Pờ Y

Rất cao

Rất cao

Sa Loong

Trung bình

Trung bình

 

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất: Cấp 1.

 

Cổng TTĐT tỉnh