Thứ hai, Ngày 03/10/2022 -

Hội thảo khoa học dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 20/09/2022  16:23
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 20/9, tại huyện Kon Rẫy, Liên Hiệp các Hội KH&KT tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện Kon Rẫy tổ chức Hội thảo khoa học dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tham dự Hội thảo có đại diện các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các hộ dân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

 

Quang cảnh Hội thảo

 

Chủ trương dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn” là hướng đi tất yếu, đáp ứng kịp thời nhu cầu cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp đang tăng cao của nông dân, cũng như nhu cầu đầu tư nông nghiệp công nghệ cao ngày càng lớn của doanh nghiệp, tổ chức góp phần đẩy nhanh quá trình tích tụ ruộng đất, từ đó chuyển nền sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Bên cạnh đó, còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài nguyên đất, đáp ứng yêu cầu của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân, thời gian qua, tỉnh Kon Tum rất nỗ lực cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương bằng các nhiệm vụ, chỉ đạo cụ thể; đổi mới, sáng tạo trong hành động, tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt; quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế; huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho hoạt động đầu tư; phấn đấu tăng trưởng toàn diện, phát triển bền vững. Đến nay, toàn tỉnh Kon Tum đã thực hiện được 394 ha với 675 hộ gia đình và 02 cộng đồng dân cư tham gia.

 

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai ở nhiều địa phương đã xuất hiện không ít những vướng mắc, cần giải pháp tháo gỡ kịp thời để việc tích tụ ruộng đất được tiến hành mạnh mẽ, đồng bộ, phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn và để quá trình tích tụ ruộng đất được thực hiện với tính chặt chẽ về pháp lý, hiệu quả về kinh tế và xã hội.

 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung về dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn” trên địa bàn tỉnh Kon Tum; đồng thời, đề xuất, kiến nghị những giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất và đổi mới hình thức sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Kon Tum theo hướng ngày càng hiệu quả và bền vững.

 

Hội thảo khoa học là dịp để các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các hộ dân có nhiều năm nghiên cứu, gắn bó với vấn đề ruộng đất trình bày ý kiến của mình, đặc biệt xung quanh quan niệm về tích tụ, tập trung ruộng đất; các phương thức tích tụ, tập trung ruộng đất; khung thể chế cho vấn đề này và mô hình, phương thức phù hợp cho Việt Nam nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng.

 

 

Sau buổi Hội thảo, các đại biểu đã đi tham quan cánh đồng mẫu lớn tại xã Tân Lập (huyện Kon Rẫy).

 

Minh Huệ