Thứ hai, Ngày 03/10/2022 -

Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lương
Ngày đăng: 22/09/2022  16:36
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/9/2022, Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đã ký Quyết định số 574/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lương (lần hai).

 

Theo đó, ông Nguyễn Văn Lương (trú tại số 27 Trương Quang Trọng, tổ 1, phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) có đơn khiếu nại với nội dung: Không thống nhất với Phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Khu công nghiệp Sao Mai, được UBND thành phố Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 05/01/2022; đề nghị xem xét xác định lại vị trí, nguồn gốc sử dụng đất, vật kiến trúc và hoa màu trên đất, giá cả để có phương án đền bù, hỗ trợ theo quy định pháp luật ...; không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại (lần đầu) của Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum tại Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 05/5/2022.

 

Căn cứ kết quả xác minh nội dung khiếu nại; kết quả kiểm tra, xác minh thực địa và kết quả đối thoại trực tiếp với ông Nguyễn Văn Lương vào ngày 07/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định không công nhận toàn bộ nội dung khiếu nại (lần hai) của ông Nguyễn Văn Lương và giữ nguyên Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lương (lần đầu).

 

Theo Quyết định, trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày nhận được Quyết định này), nếu ông Nguyễn Văn Lương không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại (lần hai) của Chủ tịch UBND tỉnh thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

 

Cổng TTĐT tỉnh