Thứ 7, Ngày 23/09/2023 -

Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội
Ngày đăng: 22/09/2022  20:54
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 22/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh

 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh. Tại điểm cầu các địa phương có lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn.

 

Theo báo cáo tại Hội nghị, 8 tháng đầu năm 2022, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện; thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước được cập nhật thường xuyên nhằm giúp cho người lao động kết nối với các doanh nghiệp tiếp cận và lựa chọn những thị trường lao động phù hợp để tham gia.

 

Việc triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện, cơ hội cho người dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống...; kịp thời ban hành các văn bản theo chỉ đạo của Trung ương về quản lý, triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh; đảm bảo tiến độ về phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 nguồn ngân sách Trung ương cho các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Chương trình.

 

Công tác tham mưu tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/QĐ-TTg triển khai đầy đủ, kịp thời, đạt 100% so kế hoạch.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất các giải pháp tháo gỡ để triển khai công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả trong thời gian tới.

 

Đồng chí Y Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật ngành nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới ba tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra các địa phương thực hiện lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các chương trình muc tiêu quốc gia; đẩy mạnh phát triển thị trường lao động, thông tin về thị trường lao động; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các địa phương triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các chính sách an sinh xã hội; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về đào tạo nghề, giải quyết việc làm; chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội bằng nhiều hình thức phù hợp.

 

Đồng chí đề nghị UBND các huyện, thành phố tập trung rà soát, kịp thời chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện chính sách, kế hoạch về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn về học nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo có hiệu quả, phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tăng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cho Nhân dân trên địa bàn.

 

Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội gắn với công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”…

 

Nguyễn Hiệp