Thứ hai, Ngày 03/10/2022 -

Kết quả giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Tuyết Vân
Ngày đăng: 22/09/2022  23:36
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/9/2022, Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đã ký Quyết định số 577/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Tuyết Vân (lần hai).

 

Theo đó, bà Đặng Thị Tuyết Vân (thôn 4, xã Hòa Bình, TP. Kon Tum) ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Lương khiếu nại, với nội dung: Không thống nhất với Phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Khu công nghiệp Sao Mai, được UBND thành phố Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 05/01/2022; đề nghị xem xét xác định lại vị trí, nguồn gốc sử dụng đất, vật kiến trúc và hoa màu trên đất, giá cả để có phương án đền bù, hỗ trợ theo quy định pháp luật .... Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại (lần đầu) của Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum tại Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 05/5/2022.

 

Căn cứ kết quả xác minh nội dung khiếu nại; kết quả kiểm tra, xác minh thực địa và kết quả đối thoại trực tiếp với công dân vào ngày 07/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định không công nhận toàn bộ nội dung khiếu nại (lần hai) của bà Đặng Thị Tuyết Vân và giữ nguyên Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum về việc giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Tuyết Vân (lần đầu).

 

Theo Quyết định, trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày nhận được Quyết định này), nếu bà Đặng Thị Tuyết Vân không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại (lần hai) của Chủ tịch UBND tỉnh thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

 

Cổng TTĐT tỉnh