Thứ hai, Ngày 02/10/2023 -

Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Kon Plông
Ngày đăng: 22/09/2022  23:58
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 579/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Kon Plông khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kon Plông Đào Duy Khánh tặng hoa chúc mừng ông Đặng Quang Hà

 

Theo đó, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Kon Plông khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đặng Quang Hà.

 

Ngày 21/9/2022, tại kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện Kon Plông khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu HĐND huyện đã thống nhất bầu ông Đặng Quang Hà, Phó Bí thư Huyện ủy Kon Plông giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

 

Cổng TTĐT tỉnh