Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

Tin cuối cùng về lũ trên các sông
Ngày đăng: 29/09/2022  10:10
Mặc định Cỡ chữ
Theo tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum.

 

Sáng nay (29/9), mực nước lũ trên các sông ở Kon Tum tiếp tục giảm dần. Mực nước lúc 7h: Sông Đăk Bla tại Kon Plông 592,01 mét, thấp hơn báo mức động cấp I. là 0,49mét; tại Kon Tum 517,06 mét, thấp hơn mức báo động cấp I là 1,44 mét; Sông Pô Kô tại Đăk Mốt 585,18 mét, thấp hơn mức báo động cấp II là 0,32mét; Sông Đăk Tờ Kan tại Đăk Tô 576,94 mét, thấp hơn mức báo động cấp I là 0,06 mét.

 

Dự báo: Trong 24 giờ tới mực nước các sông ở Kon Tum tiếp tục có dao động theo xu thế giảm dần xuống thấp hơn mức báo động cấp I và không còn khả năng gây ngập lụt.

 

Đây là tin cuối cùng về đợt lũ này

 

Thông tin cập nhật lúc 15h30' ngày 28/9:

 

 

Sáng nay (28/9), trên các sông Đăk Bla, Pô Kô và Đăk Tờ Kan mực nước tăng nhanh và có lũ; chiều nay, mực nước lũ trên các sông đã đạt đỉnh và bắt đầu giảm dần. Mực nước đỉnh lũ trên sông Đăk Bla tại Kon Plông là 593,51 mét, xấp xỉ mức báo động cấp 2, xuất hiện lúc 10h; trên sông Đăk Tơ Kan tại Đăk Tô là 579,54 mét, cao hơn mức báo động cấp 3 là 0,54 mét, xuất hiện lúc 11h; trên sông Pô Kô tại Đăk Mốt là 588,95 mét, cao hơn mức báo động cấp 3 là 2,45 mét, xuất hiện lúc 14h.

 

Mực nước lúc 15 giờ ngày 28/9: Sông Pô Kô tại trạm thủy văn Đăk Mốt đạt 588,59 mét, trên mức báo động cấp 3 là 2,09 mét; Sông Đăk Tờ Kan tại trạm thủy văn Đăk Tô đạt 578,75 mét, trên mức báo động cấp 2 là 0,75 mét; Sông Đăk Bla tại trạm thủy văn Kon Tum đạt 518,95 mét, trên mức báo động cấp 1 là 0,95 mét; Sông Đăk Bla tại trạm thủy văn Kon Plông đạt 592,43 mét, xấp xỉ mức báo động cấp 1.

 

Trong 24 giờ tiếp theo, mực nước trên các sông giảm dần xuống xấp xỉ và thấp hơn mức báo động cấp 1.

 

Cảnh báo: Nước lũ gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông Pô Kô thuộc các huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Tô và ven sông Đăk Tơ Kan tại các huyện Tu Mơ Rông, Đăk Tô với mức ngập sâu từ 0,3 - 1,5 mét; thời gian ngập lụt kéo dài từ 15h đến 1h ngày 29/9/2022.

 

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt trên sông Pô Kô: Cấp 2; cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt trên các sông Đăk Bla, Đăk Tờ Kan: Cấp 1.

 

* Thông tin cập nhật lúc 09h ngày 28/9: Trong 12 giờ qua, trên thượng nguồn sông Đăk Bla, sông Pô Kô, sông Đăk Tờ Kan mực nước tăng nhanh và có lũ, mực nước lúc 9 giờ ngày 28/9:

 

Sông Pô Kô tại trạm thủy văn Đăk Mốt đạt 587,38 mét, trên mức báo động cấp 3 là 0,88 mét;

 

Sông Đăk Tờ Kan tại trạm thủy văn Đăk Tô đạt 579,42 mét, trên mức báo động cấp 3 là 0,42 mét;

 

Sông Đăk Bla tại trạm thủy văn Kon Plông đạt 593,43 mét, xấp xỉ mức báo động cấp 2.

 

Dự báo: Trong 6 - 12 giờ tới, mực nước lũ trên thượng nguồn sông Đăk Bla, sông Pô Kô, tại Đăk Mốt tăng dần, đạt đỉnh, sau đó giảm dần. Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ giảm dần và duy trì ở mức báo động 1, báo động 2.

 

Cảnh báo: Nước lũ gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông Pô Kô thuộc các huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Tô và ven sông Đăk Tơ Kan tại các huyện Tu Mơ Rông, Đăk Tô với mức ngập sâu từ 0,5 - 2,0 mét; thời gian ngập lụt kéo dài từ 9h đến 19h ngày 28/9/2022.

 

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt trên sông Pô Kô và thượng nguồn sông Đăk Bla: Cấp 2; cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt trên sông Đăk Tờ Kan: Cấp 1.

 

Cổng TTĐT tỉnh