Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

Kết quả giải quyết khiếu nại (lần 2) của ông Nguyễn Thạnh và bà Ngô Thị Lý
Ngày đăng: 28/09/2022  22:36
Mặc định Cỡ chữ
Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đã ký Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thạnh và bà Ngô Thị Lý (lần hai).

 

Ông Nguyễn Thạnh và bà Ngô Thị Lý (trú tại thôn 2, xã Hòa Bình, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) có đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh với nội dung: "Không thống nhất với Phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Khu công nghiệp Sao Mai được UBND thành phố Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 05/01/2022; đề nghị bồi thường đúng với diện tích đất bị thu hồi (13.170,40m2) theo đơn giá phù hợp với giá thị trường hiện nay là 100.000 đồng/m2 và hỗ trợ đối với cây trồng, tài sản trên đất của gia đình đã trồng, đầu tư mới từ năm 2007 đến nay; không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại (lần đầu) của Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum tại Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 05/5/2022".

 

Căn cứ kết quả xác minh nội dung khiếu nại; kết quả kiểm tra, xác minh thực địa và kết quả đối thoại trực tiếp với công dân vào ngày 19/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum quyết định không công nhận toàn bộ nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Thạnh, bà Ngô Thị Lý và giữ nguyên Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thạnh (lần đầu).

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố Kon Tum chỉ đạo rà soát, điều chỉnh phương án hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai để giải quyết cho ông Nguyễn Thạnh và bà Ngô Thị Lý theo đúng quy định của pháp luật.

 

Quyết định nêu rõ, trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày nhận được Quyết định), nếu công dân không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại (lần hai) của Chủ tịch UBND tỉnh thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

 

Cổng TTĐT tỉnh