Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

Thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững
Ngày đăng: 06/10/2022  21:50
Mặc định Cỡ chữ
Tại Văn bản số 3279/UBND-HTKT ngày 03/10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 29/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Theo đó, yêu cầu các cơ quan liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững trong thời gian tới.

 

Đẩy nhanh tiến độ rà soát, lập mới hoặc điều chỉnh các quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn trên địa bàn, phục vụ công tác đầu tư xây dựng, thu hút đầu tư theo quy định hiện hành; thực hiện công khai minh bạch thông tin quy hoạch xây dựng, danh mục, tiến độ triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án bất động sản đặc biệt là các dự án lớn, ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá để trục lợi bất hợp pháp.

 

Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên địa bàn; Kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo đúng pháp luật.

 

Có biện pháp quản lý, ngăn chặn việc chia tách, “phân lô, bán nền” tại các khu vực chưa được phép đầu tư, thiếu hệ thống hạ tầng; tăng cường kiểm soát hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản, các tổ chức, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản; chấn chỉnh hành vi mua bán trao tay, “thổi giá” gây nhiễu loạn thông tin thị trường bất động sản, nhất là tại các khu vực đang triển khai lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng.

 

Tăng cường kiểm tra, thanh tra đồng thời xử lý nghiêm với các trường hợp vi phạm về pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan...

 

Cổng TTĐT tỉnh