Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH làm việc với tỉnh về công tác giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025
Ngày đăng: 22/11/2022  13:53
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 22/11, tại thị trấn Măng Đen, đoàn công tác của Bộ LĐ,TB&XH do đồng chí Lê Văn Thanh - Thứ trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh và huyện Kon Plông về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh trong năm 2022.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Làm việc với đoàn có đồng chí Y Ngọc – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và UBND huyện Kon Plông.

 

Theo báo cáo của Sở LĐ,TB&XH, việc triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện, cơ hội cho người dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

Toàn tỉnh hiện còn 16.142 hộ nghèo, chiếm trên 11% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh, ước giảm 4,31%, đạt 107% so với kế hoạch.

 

Đối với 3 huyện nghèo: Huyện Kon Plông: Hộ nghèo còn 2.741 hộ, chiếm tỷ lệ 35,96% so với tổng số hộ dân toàn huyện, ước giảm 8,44%, đạt 120% so với kế hoạch; Huyện Tu Mơ Rông, hộ nghèo còn 2.846 hộ, chiếm tỷ lệ 40,87% so với tổng số hộ dân toàn huyện, ước giảm 11,24%, đạt 140% so với kế hoạch; Huyện Ia H’drai, hộ nghèo còn 697 hộ, chiếm tỷ lệ 20,23% so với tổng số hộ dân toàn huyện, ước giảm 20,5%, đạt 252% so với kế hoạch.

 

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình được Trung ương giao năm 2022 là gần 266 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển 213,436 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 52,481 tỷ đồng); thực hiện 6 dự án: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo; Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Hỗ trợ phát triển sản xuất; Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá.

 

Năm 2022, vốn ngân sách địa phương (vốn đối ứng, lồng ghép) là 32,497 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 21,344 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 11,495 tỷ đồng.

 

Tỉnh Kon Tum kiến nghị Bộ LĐ,TB&XH: Đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan xem xét cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 đến 31/12/2023 vì một số nội dung Dự án hỗ trợ sản xuất hết thời vụ, triển khai các dự án đầu tư vào mùa mưa bão gặp khó khăn, nên giải ngân kế hoạch vốn gặp khó khăn; Bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện Tiểu dự án 2, dự án 4 (về cải thiện dinh dưỡng) và dự án 5 (về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo); Có hướng dẫn cụ thể đối với các tiểu dự án của dự án 4 thuộc Chương trình để các đơn vị địa phương triển khai thực hiện (tiểu dự án 1, hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tiểu dự án 3, hỗ trợ việc làm bền vững).

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc phát biểu tại buổi làm việc

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc cho biết, thời gian qua, mặc dù công tác giảm nghèo đã được tỉnh triển khai quyết liệt, nhưng công tác giảm nghèo chưa bền vững vì do hàng năm địa phương luôn chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai; nhận thức của nhiều bà con tại các huyện nghèo còn hạn chế.

 

Đồng chí mong muốn, Bộ LĐ,TB&XH quan tâm tới tỉnh Kon Tum nhiều hơn, nhất là đối với các huyện, xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh không thuộc 3 huyện nghèo (Kon Plông, Tu Mơ Rông, Ia H’Drai); có mức hỗ trợ phù hợp để các hộ dân có điều kiện thoát nghèo. Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo.

 

Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH phát biểu tại buổi làm việc

 

Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH chia sẻ với những khó khăn của tỉnh; biểu dương với kết quả giảm nghèo đạt được của tỉnh trong năm 2022.

 

Đồng chí đề nghị tỉnh Kon Tum, các địa phương được hưởng thụ dự án, rà lại các công trình, dự án đang triển khai trên địa bàn; tiếp tục triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn để đạt mục tiêu đề ra. Việc triển khai các chương trình, dự án tránh chồng chéo, gắn với xây dựng nông thôn mới; khi triển khai thì phân cấp, phân quyền theo năng lực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra thường xuyên.

 

Tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm; Vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng; Huy động doanh nghiệp, hợp tác xã cùng vào cuộc để áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, sản xuất theo chuỗi để tăng giá trị sản xuất và hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm; Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn bằng hình thức quay vòng vốn; Quan tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ ngắn hạn, tới sơ cấp, trung cấp, tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo đạt và vượt mục tiêu đề ra./.

 

Dương Nương