Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

TIN BUỒN
Ngày đăng: 22/11/2022  18:02
Mặc định Cỡ chữ
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng

 

Đồng chí NGUYỄN VĂN HÙNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Do tai nạn, đồng chí đã đột ngột từ trần vào hồi 12 giờ 31 phút ngày 21 tháng 11 năm 2022 (tức ngày 28 tháng 10 năm Nhâm Dần), hưởng thọ 59 tuổi.

 

Lễ tang được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao.

 

- Lễ viếng tổ chức vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày 23/11/2022 (tức ngày 30 tháng 10 năm Nhâm Dần) tại Nhà riêng số 42 Nguyễn Hữu Cầu, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 

- Lễ truy điệu vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày 25/11/2022 (tức ngày 02 tháng 11 năm Nhâm Dần) tại Nhà riêng số 42 Nguyễn Hữu Cầu, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

 

- Hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ thành phố Đà Nẵng.

----------------------------------------------

 

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN HÙNG

 

Đồng chí NGUYỄN VĂN HÙNG, sinh ngày 02/02/1964 tại xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam trong một gia đình nông dân yêu nước. Đồng chí được kết nạp vào Đảng từ tháng 05 năm 1993. Trong quá trình công tác, đồng chí đã trãi qua nhiều vị trí, chức vụ quan trọng như sau:

 

- 3/1986 - 12/1990: Cán bộ Ủy ban Kế hoạch tỉnh Gia Lai - Kon Tum.

 

- 12/1990 - 10/1991: Cán bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum.

 

- 10/1991 - 6/1996: Trưởng phòng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.

 

- 6/1996 - 01/2000: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.

 

- 01/2000 - 4/2002: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.

 

- 4/2002 - 9/2008: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

 

- 9/2008 - 4/2009: Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Kon Tum.

 

- 4/2009 - 8/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Kon Tum.

 

- 8/2010 - 10/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

 

- 10/2010 - 12/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

 

- 12/2010 - 02/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

 

- 3/2015 - 4/2015: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kon Tum.

 

- 4/2015 - 01/2016: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kon Tum.

 

- 01/2016 - 5/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kon Tum.

 

- 5/2020 - 01/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

 

- 02/2021 - 11/2022: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.