Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022
Ngày đăng: 23/11/2022  15:46
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/11, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022.

 

Quang cảnh buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022

 

Tham dự buổi tiếp có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan, địa phương liên quan.

 

Tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022, đã có 07 lượt/11 người đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh đăng ký gặp lãnh đạo tỉnh để trình bày, kiến nghị nội dung liên quan đến tranh chấp đất đai; giải quyết bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do thủy điện gây ra; thi hành án dân sự theo Quyết định đã có hiệu lực của Tòa án; giải quyết chế độ chính sách cho thôi việc; về tiến độ giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị ...

 

Qua xem xét nội dung trình bày của công dân và ý kiến của các cơ quan liên quan, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, rà soát để tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý, giải quyết đối với 01 lượt/05 người; giao Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp, trao đổi, giải thích và trả lời đối với 06 lượt/06 người.

 

Nguyễn Hiệp