Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

Phê duyệt đánh giá tác động môi trường của dự án xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla
Ngày đăng: 24/11/2022  10:43
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 24/11/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 759/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla do Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư.

 

Theo đó, phạm vi dự án thực hiện tại xã Đăk Rơ Wa, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum với diện tích 170.099 m2; công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp IV; hình thức xây dựng mới. Tổng chiều dài tuyến kè dự kiến là khoảng 4.185 m (trong đó: Đoạn 1: Từ thôn Kon Klor 2 (cầu Konklor) cọc D0 đến trước cầu số 01 cọc D39 dài khoảng 1.394,6 m; đoạn 2: Từ thôn Kon Hra Kơtu (cọc C26A) đến nối tiếp vào kè cũ (C93A) dài khoảng 2.790,4 m).

 

Dự án có tính chất là công trình xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, không có các công nghệ sản xuất, vận hành.

 

Các hạng mục công trình: Hạng mục kè gồm hộ chân kè và phần mái kè; công trình phụ trợ gồm cống thoát lũ, hệ thống rãnh thoát nước và bậc lên xuống.

 

UBND tỉnh yêu cầu Chủ dự án thực hiện đúng quy định tại Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường./.

 

Lê Hằng - Văn Tín