Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Truyền thông chính sách: Nhận thức - Hành động - Nguồn lực
Ngày đăng: 24/11/2022  19:05
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 24/11, tại điểm cầu trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Truyền thông chính sách: Nhận thức - Hành động - Nguồn lực.

 

Tham dự Hội nghị tại trụ sở Chính phủ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và các Bộ, ngành liên quan.

 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

 

Quang cảnh đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Theo Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Hội nghị, công tác truyền thông chính sách được chú trọng và đổi mới, từ “truyền thông nội bộ” tới truyền thông đại chúng.

 

Kể từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các hoạt động học tập nghị quyết, quán triệt các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được tổ chức rộng rãi theo hình thức trực tuyến tới tất cả các tổ chức cơ sở Đảng trên toàn quốc. Đây cũng chính là đổi mới trong hoạt động “truyền thông” về các chủ trương chính sách quan trọng của Trung ương tới cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống, để từ đó quán triệt, thống nhất ý chí và hành động. 

 

Công tác truyền thông về hiệu quả hoạt động của Quốc hội cũng được Quốc hội khóa XV đặc biệt chú trọng, với nhiều đổi mới rõ rệt, cho thấy công tác truyền thông được coi như một trong những phương thức quan trọng để gia tăng hiệu quả giám sát và quyết nghị các vấn đề lớn, chính sách lớn của Quốc hội.

 

Chính phủ, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng đã đặt công tác chủ động truyền thông chính sách trong toàn hệ thống chính quyền từ Trung ương tới địa phương ở vị trí trung tâm trong công tác chỉ đạo điều hành, với hàng trăm hội nghị trực tuyến toàn quốc để chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 và khôi phục phát triển kinh tế.

 

Hệ thống báo chí, truyền thông (bao gồm Cổng Thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, các báo, đài, các trang thông tin điện tử tổng hợp, hệ thống thông tin ở cơ sở, các phương thức truyền thông mới qua mạng xã hội, tin nhắn qua hệ thống viễn thông... ) cũng góp phần hết sức to lớn vào việc truyền đi kịp thời những thông điệp quan trọng trong chính sách của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ. Tất cả để nhằm mục tiêu “Dân biết - Dân hiểu - Dân tin - Dân theo - Dân làm”.

 

Trong hơn 2 năm qua, nước ta đã rút được nhiều bài học quý báu và đúc kết được nhiều kinh nghiệm, cách làm hay, riêng có của mình để truyền thông và tạo sự đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị và trong xã hội trước những vấn đề lớn. Thành công của những chủ trương, quyết sách lớn trong phòng chống dịch có bóng dáng của hoạt động truyền thông chính sách nhất quán, đa dạng, đa phương thức từ trung ương tới tận các xã, phường, thị trấn.

 

Tuy nhiên, các kết quả bước đầu của việc đổi mới công tác truyền thông chính sách chủ yếu vẫn tập trung ở các cơ quan đầu não ở trung ương. Nhiều Bộ, ngành, địa phương chưa hình thành được đội ngũ cán bộ làm truyền thông chính sách chuyên trách, chuyên nghiệp, chưa thấy được tầm quan trọng của việc phải bố trí nguồn lực phù hợp (cả nhân lực, điều kiện làm việc và kinh phí) cho công tác này.

 

Tại Hội nghị, đại diện các Bộ, ngành, địa phương đã tham luận về thực trạng, giải pháp và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác truyền thông chính sách tại đơn vị mình.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tại Hội nghị để hoàn thiện và trình ban hành Chỉ thị về công tác truyền thông chính sách.

 

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh hoạt động truyền thông chính sách là hoạt động quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, xác định truyền thông chính sách là nhiệm vụ quan trọng trong triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng niềm tin của người dân đối với Chính phủ.

 

Mục tiêu của truyền thông chính sách làm sao để mọi chính sách đều đến được với người dân, làm sao để "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"; góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý điều hành của Bộ ngành, địa phương để thực hiện mục tiêu xây dựng và bảo về Tổ quốc.

 

Thủ tướng Chính phủ đề nghị công tác truyền thông chính sách phải phù hợp với bối cảnh của cơ quan, đơn vị; cần xác định truyền thông chính sách là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Bộ ngành, địa phương; phải tăng cường thông tin chính thống, kịp thời phản bác thông tin xấu, độc; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong công tác truyền thông.

 

Các Bộ ngành, địa phương cần quán triệt đầy đủ quan điểm chỉ đạo về công tác truyền thông chính sách từ Đại hội XIII và các văn bản triển khai của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác truyền thông. Tăng cường, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

 

Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác truyền thông chính sách, từ đó nâng cao hành động, đổi mới tư duy, cách làm, cách nghĩ, sát với tình hình thực tiễn; chủ động cung cấp thông tin trung thực, khách quan; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác truyền thông, tạo động lực cho mọi người tham gia công tác truyền thông; coi công tác truyền thông không chỉ của cơ quan báo chí.

 

Bộ ngành địa phương cần quan tâm đầu tư về con người, trang bị phương tiện, cơ sở vật chất, bố trí kinh phí phục vụ cho hoạt động truyền thông chính sách; huy động sự tham gia của các lực lượng ở cơ sở như Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cho công tác truyền thông chính sách./.

 

Vũ Huệ