Thứ 5, Ngày 30/03/2023 -

Tọa đàm “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”
Ngày đăng: 11/03/2023  22:05
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 11/3, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”. Đồng chí Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì buổi tọa đàm.

Chương trình toạ đàm được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và kết nối trực tuyến với 62 tỉnh, thành phố trong cả nước với khoảng 1.500 đại biểu tham dự.

 

Quang cảnh tham dự chương trình tại đầu cầu tỉnh

 

Dự chương trình toạ đàm tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có các đồng chí: Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ và Hội LHPN tỉnh.

 

Trong những năm qua, công tác cán bộ nữ luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành quan tâm. Việt Nam đã có những bước chuyển biến tích cực về bình đẳng giới, phụ nữ đã và đang tham gia ngày càng nhiều trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực chính trị. Cán bộ nữ cấp ủy, nữ lãnh đạo, quản lý, nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ngày càng tăng về số lượng và chất lượng; kết quả thực hiện bình đẳng giới của nước ta được xếp hạng cao hơn so với nhiều quốc gia có cùng trình độ phát triển và thu nhập.

 

Tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ nữ vẫn còn thấp so với chỉ tiêu đề ra, có sự tăng trưởng song tỷ lệ tăng chưa cao và thiếu tính bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng và sự đóng góp to lớn của các tầng lớp phụ nữ.

 

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận về thực trạng, nguyên nhân chưa đạt được các chỉ tiêu về cán bộ nữ; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ theo yêu cầu đã đặt ra, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị “về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và Chỉ thị 21/CT-TW của Ban Bí thư “về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”.

 

Các ý kiến tập trung chủ yếu vào việc đề nghị cần chú trọng rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật và chính sách nhằm đảm bảo bình đẳng đối với phụ nữ; các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị cần bảo đảm cơ cấu cán bộ nữ trong quy hoạch theo đúng tỷ lệ nữ đã được quy định; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo nữ đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ và năng lực để đưa vào quy hoạch…

 

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai lưu ý cần bổ sung, thực hiện có hiệu quả các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới sát với thực tiễn; có giải pháp khắc phục khó khăn, thách thức, hạn chế về chính sách, pháp luật; tính bền vững của kết quả đạt được; tạo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ; rút ngắn khoảng cách tuổi nghỉ hưu giữa cán bộ nam và cán bộ nữ.

 

“Cần quan tâm phát triển, tạo nguồn, bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, giới thiệu, ứng cử đối với cán bộ nữ trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị; bảo đảm đạt được mục tiêu tỷ lệ nữ, trong cấp ủy, cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, doanh nghiệp” - Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

 

Đồng chí gợi mở, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu và hệ thống chính trị đối với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, chủ trương của Đảng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và những mục tiêu, chương trình về bình đẳng giới…

 

Dương Nương