Thứ 7, Ngày 23/09/2023 -

Khởi động Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”
Ngày đăng: 17/03/2023  15:34
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 17/3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến khởi động Đề án “hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” và phát động cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023.

 

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương, có các đồng chí: Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

 

Tại điểm cầu tỉnh Kon Tum, có các đồng chí: Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Hội LHPN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh; đại diện HTX/tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh do phụ nữ làm chủ.

 

Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 01/QĐTTg ngày 03/01/2023 trên cơ sở đề xuất của Hội LHPN Việt Nam. Hội nghị khởi động Đề án nhằm kịp thời triển khai Đề án, thống nhất nhận thức và trách nhiệm của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các Bộ, ngành, đoàn thể của trung ương, địa phương trong thực hiện đề án với mục tiêu phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các Hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ và phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện và sớm đưa Đề án đi vào cuộc sống. Tham mưu với lãnh đạo địa phương triển thực hiện kế hoạch Đề án theo từng giai đoạn hàng năm và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên phù hợp với thực tế địa phương; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ hoạt động trong các ngành nghề.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính phối hợp bố trí nguồn vốn hỗ trợ HTX do phụ nữ quản lý nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, HTX hiệu quả, bền vững, đặc biệt xóa bỏ tình trạng phân biệt về giới. Sử dụng đa dạng nguồn vốn, tránh chồng chéo trong thực hiện Đề án.

 

Ưu tiên xây dựng HTX gắn với liên kết chuỗi giá trị, sản phẩm chủ lực, OCOP, chuyển đổi số. Lưu ý quan tâm chính sách thuế ở khu vực kinh tế tập thể, HTX, tạo điều kiện cho HTX phát triển hiệu quả, bền vững, tạo việc làm ổn định cho lao động nữ. Đồng thời khuyến khích phụ nữ cả nước tích cực tham gia cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã bấm nút khởi động “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động phụ nữ đến năm 2030” và phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa”. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi từ ngày 03 đến ngày 12/5.

 

Minh Huệ