Thứ 5, Ngày 30/03/2023 -

Quy định 20 định mức kinh tế - kỹ thuật ngành nghề đào tạo sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng
Ngày đăng: 17/03/2023  20:20
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 17/3/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật ngành nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới ba tháng cho 20 nghề áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

Đào tạo nghề ngắn hạn trên địa bàn tỉnh

 

Ban hành kèm theo Quyết định là các Phụ lục định mức kinh tế - kỹ thuật 20 nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới ba tháng, gồm:

 

Nghề Cốt thép - Hàn: Trình độ đào tạo sơ cấp; thời gian đào tạo 430 giờ.

 

Nghề Nề - Hoàn thiện: Trình độ đào tạo sơ cấp; thời gian đào tạo 390 giờ.

 

Nghề Vận hành máy nông nghiệp - Vận hành, sửa chữa máy nông nghiệp: Trình độ đào tạo sơ cấp; thời gian đào tạo 380 giờ.

 

Nghề Lâm sinh - Trồng và chăm sóc dổi: Trình độ đào tạo dưới 3 tháng; thời gian đào tạo 226 giờ.

 

Nghề Du lịch sinh thái - Du lịch cộng đồng: Trình độ đào tạo dưới 3 tháng; thời gian đào tạo 220 giờ.

 

Nghề Chăn nuôi - Thú y - Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn: Trình độ đào tạo dưới 3 tháng; thời gian đào tạo 220 giờ.

 

Nghề Trồng cây công nghiệp - Trồng và chăm sóc cây cà phê: Trình độ đào tạo dưới 3 tháng; thời gian đào tạo 220 giờ.

 

Nghề Chăn nuôi - Nuôi và chăm sóc lợn rừng lai: Trình độ đào tạo dưới 3 tháng; thời gian đào tạo 220 giờ.

 

Nghề Chăn nuôi - Thú y - Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò: Trình độ đào tạo dưới 3 tháng; thời gian đào tạo 220 giờ.

 

Nghề Lâm sinh - Trồng keo, bạch đàn, thông làm nguyên liệu giấy: Trình độ đào tạo dưới 3 tháng; thời gian đào tạo 140 giờ.

 

Nghề Trồng cây lương thực, thực phẩm - Trồng nấm sò: Trình độ đào tạo dưới 3 tháng; thời gian đào tạo 140 giờ.

 

Nghề Lâm sinh - Trồng và chăm sóc cây mắc ca: Trình độ đào tạo dưới 3 tháng; thời gian đào tạo 120 giờ.

 

Nghề Kỹ thuật cây cao su - Cạo mủ cao su: Trình độ đào tạo dưới 3 tháng; thời gian đào tạo 120 giờ.

 

Nghề Vận hành máy nông nghiệp - Vận hành máy kéo nông nghiệp: Trình độ đào tạo dưới 3 tháng; thời gian đào tạo 120 giờ.

 

Nghề Lâm sinh - Trồng và chăm sóc dược liệu bằng phương pháp hữu cơ: Trình độ đào tạo dưới 3 tháng; thời gian đào tạo 116 giờ.

 

Nghề Lâm sinh - Trồng và chăm sóc cây sâm dây: Trình độ đào tạo dưới 3 tháng; thời gian đào tạo 116 giờ.

 

Nghề Trồng cây công nghiệp - Trồng, chăm sóc cây tiêu: Trình độ đào tạo dưới 3 tháng; thời gian đào tạo 114 giờ.

 

Nghề Lâm sinh - Trồng và chăm sóc cây sơn tra: Trình độ đào tạo dưới 3 tháng; thời gian đào tạo 110 giờ.

 

Nghề Lâm sinh - Trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh: Trình độ đào tạo dưới 3 tháng; thời gian đào tạo 107 giờ.

 

Nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật - Quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật: Trình độ đào tạo dưới 3 tháng; thời gian đào tạo 104 giờ.

 

Các định mức kinh tế - kỹ thuật được áp dụng đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định tại Điều 5 Luật Giáo dục nghề nghiệp; doanh nghiệp và cơ sở được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dưới ba tháng trên địa bàn tỉnh; Các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; các cơ quan tham mưu giúp quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 27/3/2023. Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo cho từng nghề, mức hỗ trợ đối với từng nhóm đối tượng tham gia học chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Kon Tum hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

 

Cổng TTĐT tỉnh